Kilka słów o prawie

Blog

Legalność podsłuchów

Podsłuchy, urządzenia śledzące i inne środki służące uzyskiwaniu informacji na temat osób trzecich, cieszą się w dzisiejszych czasach nieznaną dotąd popularnością. Fakt ten wynika przede wszystkim z łatwej dostępności do sprzętu umożliwiającego utrwalanie obrazu i dźwięku, który można nabyć nie czyniąc ku temu jakichkolwiek większych starań. Nabycie bowiem urządzeń nagrywających, niezależnie w jakim celu, jest całkowicie legalne. Mając tego świadomość, wiele osób sięga ku takim środkom czując potrzebę udowodnienia swoich racji na drodze sądowej, przedstawiając jako dowody w sprawie wykonane nagrania. Pomimo jednak tego, że z powierzchownego punktu widzenia, nagrywanie wszelakich rozmów nie należy do nadzwyczaj szkodliwych czynów, zachowanie takie może pociągać za sobą wiele przykrych konsekwencji prawnych.

Tryby zniesienia współwłasności

Tryby zniesienia współwłasności. Polskie prawo cywilne przewiduje tryb sądowy ( na mocy orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem ) i umowny zniesienia współwłasności. Sądowego trybu zniesienia współw...

Prawa konsumenta

Jak głosi słynna paremia prawnicza „nieznajomość prawa szkodzi”. Przytoczone słowa oznaczają, że nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością. Nieznajomość prawa s...

Adopcja dziecka w Polsce

Adopcja jest uznaniem dziecka, które zostało poczęte przez innych rodziców, za własne. Pomimo braku więzów krwi, w momencie dopełnienia wszystkich formalności związanych z adopcją, dziecko, którego on...

Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Jak dowiadujemy się z księgi Koheleta człowiek jest istotą kruchą i przemijającą. W związku ze wskazanym faktem często zdarza się, że ludzie ulegają wypadkom, w wyniku którego doznają różnego rodzaju...

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Wiele osób, które zostało skazane na karę pozbawienia wolności, zastanawia się, czy jest możliwe, aby odbyć karę w inny sposób, niż przebywając w areszcie. Związane jest to często z koniecznością dals...

Co to jest własność intelektualna?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, wymyślając coraz to nowe koncepcje na własny biznes. W celu pozyskania klientów właściciele podejmują decyzję o r...

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Często choroby powodują dolegliwe skutki nie tylko dla ciała, ale i dla umysłu. Osoba chora może zostać w wyniku schorzenia pozbawiona zdolności podejmowania racjonalnych decyzji. W takiej sytuacji bl...

Jak udowodnić błąd medyczny i uzyskać odszkodowanie?

Wszyscy ludzie popełniają błędy, nie ma osób nieomylnych, jednakże błędy popełniane przez niektóre grupy osób mogą mieć bardziej dolegliwe konsekwencje. Szczególna odpowiedzialność wiąże się z wykonyw...

Co grozi za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków?

Narkotyk to nazwa potoczna stosowana dla niektórych substancji psychoaktywnych. Substancja taka działa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując określoną reakcję organizmu, mająca bezpośredni lub następc...

Niegodność dziedziczenia

„Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu” powiedzenie to bywa czasami bardzo adekwatne do sytuacji życiowych, których doświadczamy w związku z relacją z naszymi bliskimi. Niejednokrotnie w życiu w...

Małżeńska wspólność majątkowa

Małżeństwo jest relacją dwóch ludzi, bardzo często opartą na wielu kompromisach, które wspólnie muszą wypracowywać. Dotyczy to wszelkich sfer życia, od wychowania wspólnych dzieci, przez zarządzanie g...

Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie

W czasach, gdy rozwody są coraz częstsze, również kwestia powrotu do swojego poprzedniego nazwiska staje się tematem nad wyraz aktualnym. Wstępując w związek małżeński, przepisy prawa rodzinnego dają...

Wydziedziczenie – jak to zrobić i jakie są skutki?

Częstokroć w codziennym życiu możemy spotkać się z sytuacją, w której ktoś napomina o tym, że kogoś wydziedziczy. Niekiedy są to jedynie żartobliwe wypowiedzi, a innymi razy ktoś naprawdę ma zamiar sw...

Alimenty 2022 – Nowy rok, zmiany?

Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie świadczenia alimentacyjnego pewnie nie raz zastanawiała się, jaką kwotę może uzyskać z tego tytułu. Co prawda, wysokość renty alimentacyjnej ustalana jest indywi...

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Alimenty stają się wymagalne już od chwili ogłoszenia wyroku lub też zawarcia stosownej ugody w tym przedmiocie, jednakże często ma miejsce sytuacja, kiedy osoba zobowiązana z różnych powodów uchyla s...

Dziedziczenie długów

Przyjęcie spadku w powszechnej opinii może często być kojarzone z iście hollywoodzkim scenariuszem, gdy to umiera daleki członek rodziny posiadający wielki majątek, a ten w efekcie spadkobrania przypa...

Czy rodzeństwu należy się zachowek?

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która została uregulowana w IV księdze Kodeksu cywilnego. W dzisiejszych czasach jest on główną alternatywą dla instytucji rezerwy, występującej np. w prawie...

Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

W momencie, gdy rodzice dziecka decydują się na rozstanie, nierzadko dochodzi między nimi do konfliktu na tle sprawowania opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Coraz częściej sądy przychylają się...

Rozwód, a kredyt hipoteczny

W obecnych czasach problematycze jest kupno nieruchomości bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Coraz to więcej młodych małżeństw decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na wy...

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku to czynność prawna, której dokonać można u notariusza albo przed sądem. Jest ona uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Instytucja odrzucenia spadku cechuje się tym, że w przypadk...

Prawo do kontaktu dziadków z wnukami

W ostatnim czasie poruszaliśmy temat konieczności realizowania obowiązku alimentacyjnego przez dziadków dziecka, czyli obowiązku ciążącego na nich w związku z posiadaniem wnuków. Dziś jednak skupimy s...

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Dowiedzieliśmy się już kiedy i w jaki sposób można uzyskiwać świadczenie alimentacyjne od dziadków dziecka, jednakże w dalszym ciągu nie została poruszona kwestia, jak długo obowiązek alimentacyjny tr...

Jak uzyskać alimenty od dziadków dziecka?

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, której członkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy. Pomoc ta może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb danego człowieka. Czasem możemy jej udzielić p...

Odwołanie darowizny

Podobnie jak chociażby umowa sprzedaży, umowa darowizny jest bardzo często zawierana przez nas wszystkich, na co dzień. Niekiedy nawet nie rejestrujemy faktu, że dokonaliśmy zadość wymaganiom zawarcia...

Prawo do zachowku

Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, mawiał, że jedyna pewna rzecz w życiu to śmierć i podatki. My, idąc za jego myślą, skupimy się na pierwszej z tych dwóch, pewnych rze...

Obrona konieczna

Każdy o niej słyszał, każdy coś o niej wie, jest częstym przedmiotem rozmów w trakcie najrozmaitszych spotkań towarzyskich – jakie są jednak najważniejsze fakty opisujące ową instytucję? Czym jest taj...

Czym różni się przestępstwo od wykroczenia?

Zapewne większość osób niezwiązanych z prawem określiłaby pojęcia przestępstwo oraz wykroczenie, jako tożsame, z tej przyczyny, iż w obu przypadkach mamy do czynienia z popełnieniem czynu zabronionego...

Jak zrzec się spadku?

Sprawy prawne związane ze śmiercią, zwłaszcza bliskich osób, często są odkładane na dalszy plan ze względu na emocje i nastroje związane ze stratą. Niekiedy może powodować to komplikacje dla spadkobie...

Rozwód małżonków przebywających za granicą

Powszechność migracji w poszkukiwaniu dobrze płatnej pracy oraz lepszych warunków do życia powoduje, że coraz więcej małżeństw decyduje się na zamieszkanie poza granicami Polski. Problem pojawia się...

Odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość złożenia wniosku przez skazanego o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 151 k.k.w., sąd może o...

Koszty sprawy rozwodowej

Z chwilą złożenia pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową. Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli strona nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej, może starać się o zwolnienie od...

Podział majątku wspólnego małżonków

Majątek małżeński można podzielić przed rozwodem, w trakcie trwania rozwodu (tylko zgodnie) – w tych dwóch przypadkach, o ile powstała wcześniej rozdzielność majątkowa – lub po rozwodzie. Czyli warunk...

Obrona w sprawach karnych – prawa oskarżonego

Oskarżony i podejrzany (tj. osoba, której prokurator przedstawił zarzuty) ma prawo do obrony. Ma prawo przyznać się do popełnienia czynu, ale i się nie przyznać bez podania przyczyn. Może składać wyja...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi podczas sprawy rozwodowej, czy o separację. Można również wytoczyć odrębną sprawę (np. gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem). Sądy rozwodowe czę...

Dowód z nagrania w sprawie o rozwód

Pojawiają się wątpliwości odnośnie legalności dowodów z nagrania. Ci, którzy negują możliwość wykorzystania nagrań w związku z toczącą się sprawą o rozwód podnoszą, że mamy tu do czynienia z naruszeni...

Rozwód z orzekaniem o winie – dowody

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie nie jest walką na argumenty, lecz na dowody. Dowodem może być niemal wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia Twojej sprawy: dokumenty, maile, sms-y, nagrani...

Rozwód a alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka są związane z kwestią winy za rozkład związku. Biorąc pod uwagę problem winy są trzy rodzaje wyroków rozwodowych: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z wyłącznej winy jednego z m...