Skip to main content
Category

Aktualności – Blog

Niegodność dziedziczenia
Aktualności - Blog

Niegodność dziedziczenia

„Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu” powiedzenie to bywa czasami bardzo adekwatne do sytuacji życiowych, których doświadczamy w związku z relacją z naszymi bliskimi. Niejednokrotnie w życiu wielu ludzi, więzy krwi są jedynymi więzami, które łączą ich ze sobą. Ma to swoje przełożenie w prawie spadkowym. Otóż co się…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Małżeńska wspólność majątkowa
Aktualności - Blog

Małżeńska wspólność majątkowa

Małżeństwo jest relacją dwóch ludzi, bardzo często opartą na wielu kompromisach, które wspólnie muszą wypracowywać. Dotyczy to wszelkich sfer życia, od wychowania wspólnych dzieci, przez zarządzanie gospodarstwem domowym, kończąc na dysponowaniu majątkiem. Dziś weźmiemy na tapet kwestie majątku małżonków, a konkretnie przyjrzymy się jednemu z ustrojów, który może panować w związku…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie
Aktualności - Blog

Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie

Małżonkowie mogą nosić nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Inną opcją jest brak zmiany nazwisk małżonków – każdy nosi, te które dotychczas nosił. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie połączenie dotychczasowych nazwisk małżonków w jedno, np. Nowak-Kowalski. Połączone nazwisko może się składać maksymalnie z dwóch członów. W momencie kiedy małżonkowie nie złożą oświadczenia w tej sprawie,…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Wydziedziczenie – jak to zrobić i jakie są skutki?
Aktualności - Blog

Wydziedziczenie – jak to zrobić i jakie są skutki?

Częstokroć w codziennym życiu możemy spotkać się z sytuacją, w której ktoś napomina o tym, że kogoś wydziedziczy. Niekiedy są to jedynie żartobliwe wypowiedzi, a innymi razy ktoś naprawdę ma zamiar swojego potencjalnego spadkobiercę pozbawić możliwości przejęcia po nim spadku. Bardzo często jednak nie zdajemy sobie sprawy co w istocie…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Rozwód bez orzekania o winie – szybko i bez problemów?
Aktualności - Blog

Rozwód bez orzekania o winie – szybko i bez problemów?

W ostatnim czasie coraz więcej małżeństw decyduje się na zakończenie swojego związku małżeńskiego poprzez rozwód. Powodów ku temu jest wiele – za jeden z nich uznać należy m.in. niedopasowanie, czy też niezgodność charakterów. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy można w sposób szybki i bezkonfliktowy rozwiązać małżeństwo? Rozwód bez orzekania…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Alimenty 2022 – Nowy rok, zmiany?
Aktualności - Blog

Alimenty 2022 – Nowy rok, zmiany?

Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie świadczenia alimentacyjnego pewnie nie raz zastanawiała się, jaką kwotę może uzyskać z tego tytułu. Co prawda, wysokość renty alimentacyjnej ustalana jest indywidualnie, aczkolwiek możemy dowiedzieć się mniej więcej, jaka jest minimalna suma przysługująca małoletniemu. Świadczenie alimentacyjne z założenia pokrywać powinno podstawowe potrzeby życiowe małoletniego…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Co grozi za niepłacenie alimentów?
Aktualności - Blog

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Kiedy niepłacenie alimentów staje się przestępstwem? W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy świadczenie alimentacyjne jest wymagalne, a zatem czy zobowiązany został zobligowany do uiszczania konkretnej kwoty alimentacyjnej oraz czy kwota ta została określona poprzez orzeczenie sądowe, umowę, ugodę zawartą przed sądem, innym organem lub stronami. Jeżeli mamy już pewność,…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Dziedziczenie długów
Aktualności - Blog

Dziedziczenie długów

Przyjęcie spadku w powszechnej opinii może często być kojarzone z iście hollywoodzkim scenariuszem, gdy to umiera daleki członek rodziny posiadający wielki majątek, a ten w efekcie spadkobrania przypada nam. Niestety rzeczywistość bywa drastyczna i wielce daleka od tak optymistycznych wersji wydarzeń, a to przez aspekt, o którym część ludzi zapomina…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Czy rodzeństwu należy się zachowek?
Aktualności - Blog

Czy rodzeństwu należy się zachowek?

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która została uregulowana w IV księdze Kodeksu cywilnego. W dzisiejszych czasach jest on główną alternatywą dla instytucji rezerwy, występującej np. w prawie francuskim. Zachowek ma za zadanie przede wszystkim chronić interesy określonej grupy spadkobierców, którzy zostali pozbawieni możliwości dziedziczenia ustawowego przez spadkodawcę. Ma to miejsce wtedy,…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?
Aktualności - Blog

Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

W momencie, gdy rodzice dziecka decydują się na rozstanie, nierzadko dochodzi między nimi do konfliktu na tle sprawowania opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Coraz częściej sądy przychylają się do sprawowania opieki naprzemiennie przez obojga rodziców, jednakże nie zawsze jest to możliwe. W sytuacji, w której rodzice mieszkają w miejscowościach oddalonych…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Rozwód, a kredyt hipoteczny
Aktualności - Blog

Rozwód, a kredyt hipoteczny

W obecnych czasach problematyczne jest kupno nieruchomości bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Coraz to więcej młodych małżeństw decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na wyżej wskazany cel. Uargumentowane jest to faktem, iż tańszym i mniej czasochłonnym wydaje się płacenie rat kredytu aniżeli wynajmowanie mieszkania i odkładanie na zakup własnej nieruchomości.…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
Aktualności - Blog

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku to czynność prawna, której dokonać można u notariusza albo przed sądem. Jest ona uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Instytucja odrzucenia spadku cechuje się tym, że w przypadku, gdy rodzic odrzuci spadek po spadkodawcy, to jego zstępny (dziecko), również musi dokonać odrzucenia spadku – jeśli taki efekt chce osiągnąć. Widzimy zatem, że…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Prawo do kontaktu dziadków z wnukami
Aktualności - Blog

Prawo do kontaktu dziadków z wnukami

W ostatnim czasie poruszaliśmy temat konieczności realizowania obowiązku alimentacyjnego przez dziadków dziecka, czyli obowiązku ciążącego na nich w związku z posiadaniem wnuków. Dziś jednak skupimy swoją uwagę na kwestii uprawnień, które wynikają z bycia dziadkiem lub babcią, a o których często nie mówi się wprost – prawo do kontaktów. Wielu Polaków żyje w rodzinach…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Alimenty na pełnoletnie dziecko
Aktualności - Blog

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Dowiedzieliśmy się już kiedy i w jaki sposób można uzyskiwać świadczenie alimentacyjne od dziadków dziecka, jednakże w dalszym ciągu nie została poruszona kwestia, jak długo obowiązek alimentacyjny trwa – do ukończenia przez uprawnionego osiemnastego roku życia? Czy też dłużej? W pierwszej kolejności wskazać należy, iż obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka ustaje…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Prawo do zachowku
Aktualności - Blog

Prawo do zachowku

Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, mawiał, że jedyna pewna rzecz w życiu to śmierć i podatki. My, idąc za jego myślą, skupimy się na pierwszej z tych dwóch, pewnych rzeczy. Otóż śmierć dosięgnie każdego z nas, to niewątpliwe, a podążając w kierunku tej konstatacji, stwierdzić należy, że skoro…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Odwołanie darowizny
Aktualności - Blog

Odwołanie darowizny

Podobnie jak chociażby umowa sprzedaży, umowa darowizny jest bardzo często zawierana przez nas wszystkich, na co dzień. Niekiedy nawet nie rejestrujemy faktu, że dokonaliśmy zadość wymaganiom zawarcia umowy darowizny czy to wtedy, gdy dajemy dziecku kieszonkowe, czy np. obdarowujemy kogoś prezentem na urodziny. Jak widać, darowizna towarzyszy nam niesłychanie często.…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Jak uzyskać alimenty od dziadków dziecka?
Aktualności - Blog

Jak uzyskać alimenty od dziadków dziecka?

Na kim może ciążyć obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny kojarzy się w pierwszej kolejności z obowiązkiem łożenia środków pieniężnych na małoletnie dzieci przez ich rodziców, jednakże nie jest to jedyna forma alimentacji. Spotkać możemy się również z obowiązkiem alimentacyjnym jednego małżonka wobec drugiego, jednak nie jest to jedyny przypadek. Obowiązkiem płacenia…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Obrona konieczna
Aktualności - Blog

Obrona konieczna

Każdy o niej słyszał, każdy coś o niej wie, jest częstym przedmiotem rozmów w trakcie najrozmaitszych spotkań towarzyskich – jakie są jednak najważniejsze fakty opisujące ową instytucję? Czym jest tajemnicza, obrona konieczna? Kiedy mamy z nią do czynienia, a kiedy możemy mówić o przekroczeniu jej granic? Przyjrzyjmy się dziś nieco…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Czym różni się przestępstwo od wykroczenia?
Aktualności - Blog

Czym różni się przestępstwo od wykroczenia?

Zapewne większość osób niezwiązanych z prawem określiłaby pojęcia przestępstwo oraz wykroczenie, jako tożsame, z tej przyczyny, iż w obu przypadkach mamy do czynienia z popełnieniem czynu zabronionego obowiązującym w danym państwie prawem. Jak więc jest naprawdę? Kiedy możemy określić dane działanie jako przestępstwo, a kiedy jako wykroczenie? Wykroczenie… bardziej, czy mniej szkodliwe?…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023
Jak zrzec się spadku?
Aktualności - Blog

Jak zrzec się spadku?

Sprawy prawne związane ze śmiercią, zwłaszcza bliskich osób, często są odkładane na dalszy plan ze względu na emocje i nastroje związane ze stratą. Niekiedy może powodować to komplikacje dla spadkobierców i negatywne konsekwencje. W momencie, gdy umiera ktoś z naszej rodziny, a my stajemy się spadkobiercą i podejrzewamy – lub…
asj_edit_admin
29 kwietnia 2023