Skip to main content

Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie świadczenia alimentacyjnego pewnie nie raz zastanawiała się, jaką kwotę może uzyskać z tego tytułu. Co prawda, wysokość renty alimentacyjnej ustalana jest indywidualnie, aczkolwiek możemy dowiedzieć się mniej więcej, jaka jest minimalna suma przysługująca małoletniemu. Świadczenie alimentacyjne z założenia pokrywać powinno podstawowe potrzeby życiowe małoletniego takie jak żywność, czy też edukacja. Dopiero w sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia renty alimentacyjnej posiada większe pokłady środków, wówczas świadczenie dopasowywane jest odpowiednio tak, by dziecko żyło na poziomie podobnym do swoich rodziców.

Minimalne alimenty 2022, na jakiej podstawie?

Ile wynoszą alimenty na dziecko w 2022 r.? Jak już wcześniej wspomniano, wysokość renty alimentacyjnej jest ustalana indywidualnie dla każdego upoważnionego na podstawie uzasadnionych potrzeb małoletniego, możliwości zarobkowych oraz stopnia zamożności rodzica. Tak więc, gdy chcemy mniej więcej oszacować, ile wynosi najniższa możliwa do uzyskania kwota, wziąć należy pod uwagę pierwszy z wymienionych aspektów. Do podstawowych potrzeb dziecka zaliczyć należy między innymi wyżywienie, odzież, edukację, potrzeby zdrowotne, ale także rozrywkę i wypoczynek. Kwota, którą powszechnie uznaje się za minimalną to 500 zł, przy czym podkreślić należy, że nie istnieje przepis, który zakazywałby przyznania renty alimentacyjnej w wysokości niższej niż wskazana.

Co ważne, wyżej opisane założenia odnoszą się do sytuacji, kiedy zobowiązanym jest np. rodzic dziecka. W jednym z ostatnich postów pisaliśmy natomiast, że alimenty za zobowiązanego może pokrywać również Fundusz Alimentacyjny. Co w takim wypadku?

Fundusz alimentacyjny

W sytuacji, gdy zamiast zobowiązanego alimenty pokrywane są z Funduszu Alimentacyjnego, wówczas wypłata zasądzonych kwot wygląda nieco odmiennie, jeżeli chodzi o wysokość świadczenia. Co do zasady wysokość świadczenia wypłacana przez fundusz jest taka, jaka została małoletniemu przyznana, jednakże z pewnym wyjątkiem. Wyżej wskazany fundusz wypłaca alimenty maksymalnie do wysokości 500 zł miesięcznie, co oznacza, że jeżeli komuś przyznano kwotę wyższą osoba ta, mimo wszystko, otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł.

Alimenty natychmiastowe?

Już jakiś czas temu obecna partia rządząca zapowiedziała duże zmiany w zakresie świadczeń alimentacyjnych, które mają na celu przede wszystkim usprawnienie procesu ubiegania się o ww. środki pieniężne. Całość projektu zakłada ubieganie się o świadczenie poprzez formularz o kwoty wskazane z góry uzależnione od liczby dzieci, na które takie świadczenie przysługuje. Zmiany te na chwilę obecną nie zostały jednak wprowadzone.

Więcej informacji na mojej stronie.