Specjalizacje

Dobrze trafiłeś, jeśli szukasz:

Profesjonalnej i merytorycznej pomocy w trudnych, skomplikowanych sprawach.

Dobrego adwokata do obrony w sprawach karnych lub karnych skarbowych.

Skutecznego pełnomocnika do sprawy rozwodowej, cywilnej, spadkowej lub gospodarczej.

Rozwody i podział majątku

Jedną z najważniejszych dla mnie kategorii spraw prowadzonych w mojej kancelarii są sprawy rozwodowe i o podział majątku. Mam świadomość, że ten rodzaj spraw jest szczególnie ważny i wymaga największego zaangażowania z mojej strony. Sprawy rodzinne są jednymi z najważniejszych, z jakimi spotykam się w swojej pracy, ponieważ decyzje w tym przedmiocie posiadają niebagatelny wpływ na dalsze życie moich Klientów i ich rodzin. Jest to dziedzina, w której szczególnie się specjalizuję i mam najbogatsze doświadczenie jako adwokat. 
Mam świadomość jak trudna jest decyzja o zakończeniu małżeństwa. Dlatego też prowadząc tego rodzaju sprawy, staram się wykazywać empatią, zrozumieniem i niezbędnym wsparciem. W postępowaniu o podział majątku natomiast szukam najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta, aby zabezpieczyć jego interes i prawa. Znam wiele mechanizmów prawnych, które pozwalają na orzeczenie nierównego podziału majątku małżeńskiego, tak by mój Klient mógł uzyskać większą część udziału w majątku wspólnym. 
Skutecznie prowadzę sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy uzyskanie szerszych kontaktów z małoletnim dzieckiem.  
We wszystkich tych sprawach dbam o to, by moi Klienci byli informowani na bieżąco o ich przebiegu, jak i również zajmuje się kwestią wszelkich formalności. Prowadzę takie sprawy jak:
 – o rozwód
– o separację,
– o podział majątku,
– o alimenty na małżonka lub na dzieci,
– o władze rodzicielską (ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej)
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
– o kontakty z dzieckiem

Obrona w sprawie karnej

Jako profesor prawa karnego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mam bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Prowadzę wykłady z prawa karnego, prawa karnego skarbowego, przestępczości gospodarczej, przestępstw urzędniczych. Jestem autorką publikacji i monografii, które niejednokrotnie są cytowane przez sędziów w uzasadnieniu wyroków karnych. Reprezentuje osoby oskarżone lub pokrzywdzone w określonej sprawie, począwszy od postępowania przygotowawczego, po postępowanie sądowe lub postępowanie karne wykonawcze. Zajmuje się obroną podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed prokuraturą oraz innymi podmiotami mającymi uprawnienia do wniesienia aktu oskarżenia, także naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, naczelnikiem urzędu skarbowego, Policji. Dążę do tego, by już na etapie postępowania przygotowawczego doszło do umorzenia postępowania bez wnoszenia aktu oskarżenia do sądu. 

Już na początkowym etapie postępowania przygotowuję merytoryczną i optymalną linię obrony. 
Na etapie postępowania sądowego dążę do przedstawienia sądowi wszystkich okoliczności i argumentów świadczących o niewinności Klienta. Mam bogate doświadczenie w sporządzaniu kasacji od prawomocnych wyroków karnych, a także wniosków o wznowienie postępowania karnego, zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu II instancji. Wielokrotnie występowałam przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Jeśli nie występuje w sprawie jako adwokat, przygotowuję dla innych adwokatów opinie prawne, zawierające merytoryczne argumenty mające oparcie w teorii prawa karnego, które mają na celu pomóc w wygraniu sprawy i wydaniu wyroku uniewinniającego. Opinie takie są bardzo pomocne np. w trudnych procesach gospodarczych, w których wykładnia znamion czynu zabronionego nie do końca jest jasna i czytelna. 

Sprawy cywilne i gospodarcze

W swojej Kancelarii prowadzę bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym reprezentuje Klientów przed sądami oraz instytucjami państwowymi. Zajmuje się tworzeniem i opiniowaniem umów, ale także profesjonalnym doradztwem oraz obsługą transakcji handlowych. Udzielam pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń majątkowych. Prowadzę obsługę prawną w procesach korporacyjnych, w tym przygotowaniu projektów uchwał zgromadzenia wspólników i innych organów spółek kapitałowych, regulaminów działania organów korporacyjnych oraz statutów podmiotów gospodarczych.

Sprawy spadkowe

W swojej kancelarii prowadzę także sprawy spadkowe tj.:
uzyskiwanie przed sądem roszczeń o zachowek; prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku (na podstawie testamentu, w tym ustnego oraz ustawy), o uznanie spadkodawcy za niegodnego dziedziczenia, o zabezpieczenie spadku.