Sprawy karne Poznań

Jako profesor prawa karnego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mam bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Prowadzę wykłady z prawa karnego, prawa karnego skarbowego, przestępczości gospodarczej, przestępstw urzędniczych.

Jestem autorką publikacji i monografii, które niejednokrotnie były cytowane przez sędziów w uzasadnieniach wyroków karnych. Reprezentuję osoby oskarżone lub pokrzywdzone w określonej sprawie, począwszy od postępowania przygotowawczego, po postępowanie sądowe lub postępowanie karne wykonawcze. Zajmuję się obroną podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed prokuraturą oraz innymi podmiotami mającymi uprawnienia do wniesienia aktu oskarżenia, także naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, naczelnikiem urzędu skarbowego, Policji. Dążę do tego, by już na etapie postępowania przygotowawczego doszło do umorzenia postępowania bez wnoszenia aktu oskarżenia do sądu.

Dlaczego warto mi powierzyć sprawy karne?

Jako adwokat z Poznania od lat zajmuję się m.in. sprawami określanymi jako sprawy karne. Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której postawiono Ci jakiekolwiek zarzuty popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, organy ścigania wezwały Cię na przesłuchanie w ramach świadka zdarzenia albo jesteś ofiarą przestępstwa – z automatu stajesz się uczestnikiem sprawy karnej.

W trudnej sytuacji postaw na moje doświadczenie

Jestem profesorem prawa karnego i oferuję w pełni profesjonalną pomoc prawną. Do każdej sprawy podchodzę całkowicie indywidualnie, ponieważ każda sprawa wygląda inaczej i dotyczy innych okoliczności. Pomoc z mojej strony rozpoczyna się każdorazowo już na etapie postępowania przygotowawczego, w czasie którego odpowiednie organy ścigania gromadzą dowody w sprawie, które następnie zostaną przedstawione przed sądem.

Już na początkowym etapie postępowania przygotowuję merytoryczną i optymalną linię obrony. Kiedy sprawy karne rozwijają się do postępowania sądowego dążę do przedstawienia sądowi wszystkich okoliczności i argumentów świadczących o niewinności Klienta. Mam bogate doświadczenie w sporządzaniu kasacji od prawomocnych wyroków karnych, a także wniosków o wznowienie postępowania karnego, zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu II instancji.

Wielokrotnie występowałam przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Jeśli nie występuje w sprawie jako adwokat, przygotowuję dla innych adwokatów opinie prawne, zawierające merytoryczne argumenty mające oparcie w teorii prawa karnego, które mają na celu pomóc w wygraniu sprawy i wydaniu wyroku uniewinniającego. Opinie takie są bardzo pomocne np. w trudnych procesach o przestępstwa gospodarcza, w których wykładnia znamion czynu zabronionego nie do końca jest jasna i czytelna.

Kontaktując się ze mną osobiście, dowiesz się jak wyglądają sprawy karne i jakie są perspektywy ich rozwiązań.

Adwokat potrzebny jest już na etapie postawienia zarzutów

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której postawiono Ci jakiekolwiek zarzuty popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, organy ścigania wezwały Cię na przesłuchanie w ramach świadka zdarzenia albo jesteś ofiarą przestępstwa – z automatu stajesz się uczestnikiem sprawy karnej.

Jeśli z jakiejś przyczyny znalazłeś się w podobnej sytuacji, już na tym etapie konieczne jest sięgnięcie po profesjonalną poradę prawną, w celu ustalenia szczegółowych informacji dotyczących odpowiedniej linii obrony, aby znacząco zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie. 

Prawo karne – kancelaria w Poznaniu i z obsługą zdalną

Jako adwokat pracuję stacjonarnie w Poznaniu, ale z moimi klientami przechodzę też przez sprawy karne za pośrednictwem narzędzi online. Oferowana pomoc prawna skierowana jest do osób z wszystkich miast Polski. Rozwiązuje również sprawy z innych obszarów prawa. Są nimi prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo cywilne i prawo gospodarcze. 

Sprawy z zakresu prawa karnego, w których mogą się Państwo ze mną skontaktować.

ikonka prawo karne

Kancelaria prawa karnego

ikonka prawo cywilne

Etapy postępowania, apelacja, kasacja

ikonka prawo rodzinne

Wznowienie postępowania

Jeśli podejmiesz decyzję o skorzystaniu z moich usług prawniczych, mogę z pełną świadomością zagwarantować, że podejmę wszelkie możliwe działania w zakresie doradztwa prawa karnego i przedstawię Ci wszystkie możliwe rozwiązania Twojego problemu. Po dogłębnej analizie sprawy i dowodów, wspólnie wybierzemy najbardziej korzystną linię obrony.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że sytuacja w sprawach karnych, zwłaszcza w kontekście oskarżonego jest niezwykle trudna i bardzo stresująca. Dlatego niezależnie czy sprawa dotyczy niewielkiego wykroczenia, czy też jest to sprawa, która może zakończyć się wysoką sankcją karną, zapewniam Cię, że zajmę się sprawą z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością.

Szczegółowo o pomocy prawnej w zakresie prawa karnego

W zakresie prawa karnego świadczę usługi prawnicze w szczególności:

  • sprawy o charakterze karnym o zbrodnie oraz różnego rodzaju występki (rozbój, jazda pod wpływem zarówno alkoholu, jak i środków odurzających, groźby karalne, oszustwa, kradzieże, zniesławienie, pomówienie),
  • sprawy karne o charakterze gospodarczym (obrana w sprawach o przestępstwa gospodarcze tj. oszustwa kredytowe, przestępstwo niegospodarności),
  • obrona w sprawach karnych skarbowych,
  • reprezentacja klienta na każdym etapie postępowania przygotowawczego, jak również aktywna obrona klienta we wszystkich instancjach postępowania sądowego,
  • reprezentacja klienta, który został skazany wyrokiem sądu, na etapie postępowania karnego wykonawczego, dotyczy to zwłaszcza spraw o dozór elektroniczny, odroczenie lub zawieszenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności,
  • pomoc klientowi, który został aresztowany tymczasowo,
  • reprezentacja klienta w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego,
  • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • przygotowanie niezbędnych pism w sprawach karnych, takie jak: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje.