Skip to main content

Sprawy rozwodowe – Poznań, Warszawa oraz inne miasta

Sprawy rozwodowe

Rozwody to trudne sytuacje, zwykle wymagające wsparcia doświadczonego adwokata. Faktem jest, że rozwód to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, jaka według psychologów może spotkać człowieka. Rozwód tylko w znikomej ilości przypadków jest formalnością, zazwyczaj jest batalią do której należy solidnie się przygotować. Właśnie dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, jakie zapewnia adwokat. W ten sposób można oszczędzić sobie nadmiernego stresu, ale także uzyskać jak najkorzystniejszy dla siebie wyrok rozwodowy. Porady rozwodowe i pomoc w przejściu przez cały proces udzielam stacjonarnie w Poznaniu oraz Warszawie, gdzie znajduje się moja kancelaria. Jestem też do dyspozycji klientów z innych miast – umożliwiam spotkania online.

Dlaczego warto mi powierzyć sprawę rozwodu?
Adwokat rozwodowy to wsparcie.

Jako adwokat z Poznania oraz Warszawy posiadam wieloletnią praktykę zawodową. Tym samym zdobyłam bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych o różnym stopniu skomplikowania i zawiłości. Jestem nie tylko praktykiem prawa ale także jego teoretykiem – posiadam tytuł naukowy profesora prawa i jestem czynnym wykładowcą akademickim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Lubię swój zawód i różnorodność, którą za sobą niesie. Każda sprawa jest inna i każdy rozwód jest inny, dlatego stawiam przede wszystkim na w pełni spersonalizowane podejście do klienta i jego problemu.

Rozwody i pomoc prawna
– jakiej pomocy udzielam?

W praktyce zawodowej, jako adwokat, specjalizuję się w prawie karnym, prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Zajmuję się obroną w sprawach karnych. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie rodzinnym.

Prowadzę sprawy o rozwód, separację, sprawy alimentacyjne, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości i podziały majątku małżeńskiego oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Rozwody nie muszą być traumą

Rozwód bywa dla wielu osób początkiem nowego, lepszego życia ale nim zagoją się wszystkie rany i miną negatywne emocje, musi upłynąć pewien czas. Na szybsze rozpoczęcie pełnowartościowego życia ma wpływ styl prowadzenia sprawy rozwodowej. Wybór zaufanego i profesjonalnego adwokata nie tylko przyspieszy proces rozwodowy, ale przede wszystkim zapewni oparcie duchowe i merytoryczne. Reprezentując swoich klientów, zawsze kieruję się ich dobrem i realnie oceniam wszelkie szanse i ryzyka związane z prowadzeniem sprawy rozwodowej. Cechuje mnie duże zaangażowanie w każdą sprawę, którą prowadzę, dlatego nigdy nie lekceważę pytań i wątpliwości stawianych przez moich klientów. Rozumiem, jakie emocje towarzyszą klientom podczas tak trudnej sytuacji życiowej, jaką jest rozwód. Obieram taką strategię i doradzam taki sposób postępowania, aby w możliwie krótkim czasie, ale skutecznie obronić interesy klienta. W ten sposób czas ekspozycji na stres jest skrócony do minimum.

W mojej kancelarii prowadzę sprawy różnego rodzaju i o różnym stopniu zaawansowania. Podejmę się przygotowania strategii rozwodowej w momencie kiedy klient nosi się z myślą o zakończeniu związku małżeńskiego. Poprowadzę klienta kiedy to często będąc w szoku otrzymał dopiero co pozew rozwodowy. Dla mnie żadna sytuacja nie jest zbyt trudna i zbyt skomplikowana, by nie udzielić klientowi porady, tak aby jego interesy były w pełni chronione. Klienci postawieni przed koniecznością rozwiązania małżeństwa bardzo często nie zdają sobie sprawy ze swoich możliwości i szans na uzyskanie korzystnego wyroku rozwodowego. Jako profesjonalny adwokat z Poznania jestem ze swoimi klientami w pełnym kontakcie i buduję atmosferę wsparcia i siły.

Zajmuję się przygotowywaniem pozwów, wniosków i pism procesowych. Prowadzę sprawy kompleksowo, ale także udzielam pojedynczych porad prawnych (w tym również za pomocą narzędzi online), dzieląc się z moimi klientami szeroką wiedzą, którą zdobywam poprzez ciągłe samokształcenie i nieustanne zdobywanie doświadczenia zawodowego. Ponadto współpracuję z Agencją detektywistyczną, której działania są nieocenione w zbieraniu materiału dowodowego niezbędnego w prowadzeniu spraw rozwodowych. Moi klienci z Poznania, Warszawy i innych miast nigdy nie są pozostawieni sami sobie. Służę im nie tylko pomocą merytoryczną ale także wsparciem. Współpracuję również z psychologami, którzy pomagają moim klientom w przygotowaniu się do przesłuchań sądowych i przede wszystkim w odzyskaniu równowagi psychicznej.

Sprawy rozwodowe Poznań

Przesłanki rozwodowe

W momencie, gdy Sąd orzeka o rozwodzie, ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Jest to odpowiedni moment, gdy byli już małżonkowie mogą wnieść o podział tego czego dorobili się podczas trwania małżeństwa. W sytuacji, gdy małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy o rozdzielności majątkowe, cały majątek zgromadzony podczas trwania związku małżeńskiego wchodzi do ich majątku wspólnego. W swojej praktyce zawodowe spotykam się często z sytuacjami, kiedy to jedna ze stron, próbuje nieadekwatnie do poczynionego wkładu, uzyskać większą część majątku, aniżeli wynikałoby to z przepisów prawa.

Pomagam klientom w sprawach, gdzie majątek jest kartą przetargową w kontaktach z dziećmi, kiedy to jeden z małżonków próbuje szantażować drugą stronę. Moja pomoc w sposób szybki i skuteczny pozwala na zgodny z oczekiwaniami klienta podział majątku wspólnego. Nie ukrywam przed moimi klientami, że sprawy o podział majątku bywają skomplikowane, a zebranie wszystkich niezbędnych dowodów bywa czasochłonne. Dzięki szerokiej wiedzy i współpracy z innymi specjalistami, monitoruję i wykrywam wszelkie próby ukrywania majątku i prób mataczenia. W postępowaniu o podział majątku zawsze szukam najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, tak aby przede wszystkim zabezpieczyć jego interes i prawa. Znam wiele mechanizmów prawnych, które pozwalają na orzeczenie nierównego podziału majątku małżeńskiego, tak by mój klient mógł uzyskać większą część udziału w majątku wspólnym. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozdzielność majątkową z datą wsteczną.

W swojej praktyce adwokackiej kieruję się ideą, że zaufanie to podstawa. Wobec swoich klientów zawsze jestem szczera i oczekuję, że klient przedstawi mi swoją sprawę uczciwie i bez mijania się z prawdą. Taka obopólna szczerość przedkłada się na osiąganie przeze mnie pozytywnych rezultatów w prowadzonych przeze mnie sprawach. Znajomość wszystkich faktów sprawia, że mogę przygotować się do każdej ze spraw wyczerpująco i uzyskać dla klienta pożądany wyrok.

Do najczęściej prowadzonych spraw w mojej kancelarii można zaliczyć:

 • polubowny podział wspólnego majątku,
 • sądowy podział wspólnego majątku,
 • porady prawne w zakresie podzielenia majątku wspólnego – sposobów oraz czynności z tym związanych.

Co ważne wspólnota majątkowa nie jest stałym elementem. Może być modyfikowana poprzez rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie przez zastosowanie rozdzielności majątkowej.

Serdecznie zapraszam do wybranej formy kontaktu i skorzystania z mojej pomocy prawnej.

Świadczenia alimentacyjne

Sprawy o alimenty bywają skomplikowane, a pomoc adwokata rodzinnego jest w takiej sytuacji nieoceniona Jako profesjonalny pełnomocnik, reprezentując interesy klienta zawsze dbam by przed Sądem wskazać i uwiarygodnić wszystkie przesłanki mające nawet minimalną wagę podczas rozprawy.

Alimenty, jako zobowiązanie pieniężne względem dziecka lub małżonka, bywają polem do nadużyć z perspektywy każdej ze stron. Jako adwokat rodzinny dbam, by sprawa o alimenty nie przerodziła się w długoletnią batalię. Wykorzystując swoją wiedzę, zawsze zmierzam do zabezpieczenia potrzeb klienta. W przypadku, gdy alimenty dotyczą małoletnich, zawsze zwracam uwagę na dobro dziecka. W swojej pracy zawsze dokładnie i z należytą starannością analizuję każdą sprawę indywidualnie, nie podchodząc do nich schematycznie czy rutynowo.

Władza rodzicielska

W swojej pracy często prowadzę sprawy związane z władzą rodzicielską. Pomagam rodzicom zarówno w kwestiach związanych z prawem do wykonywania władzy rodzicielskiej, jak i ochroną dziecka przed nieodpowiedzialnym rodzicem i odebraniem mu lub ograniczeniem praw rodzicielskich. Każda z tych spraw wymaga ode mnie nie tylko profesjonalnego i wyważonego podejścia, ale przede wszystkim empatii. W pełni stoję na stanowisku, że jako dorośli musimy dbać i chronić prawa dzieci. Staram się prowadzić sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej tak, aby w minimalny sposób narażać małoletnich na stres związany ze sprawą.

W przypadku skomplikowanych spraw, szczególnie tych związanych z łamaniem praw do pełnego wykonywania władzy rodzicielskiej rodzica, którego dopuszcza się drugi z nich, zawsze podchodzę do sprawy holistycznie. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym współpracowałam z biurami detektywistycznymi, co może w sposób przełomowy wpłynąć na wynik prowadzonej sprawy w Sądzie.

Prawo rodzinne

Należy mieć na względzie, że orzeczenie o rozwodzie to nie tylko rozwiązanie trwającego związku małżeńskiego. Posiadanie przez parę wspólnego potomstwa, skutkuje potrzebą uregulowania takich kwestii jak: władza rodzicielska, kontakty z dziećmi czy alimenty.

Prawo rodzinne stanowi bardzo delikatną gałąź prawną. Dlatego też moje wieloletnie doświadczenie pomaga w tych niezwykle trudnych sytuacjach rodzinnych. Z pełnym zaangażowaniem i ogromną empatią oferuję profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie życia naszych klientów.

Reprezentowanie w sprawach prawa rodzinnego, w tym spraw rozwodowych opieram na stałym i wyłącznie bezpośrednim kontakcie z klientem powierzającym mi swoją sprawę. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że sprawy rozwodowe wiążą się z mocnym uwikłaniem emocjonalnym obu stron sprawy. Dlatego zgłaszając się do mnie po pomoc w orzeczeniu o rozwodzie zyskujesz pewność, że postaram się przedstawić wyłącznie obiektywne i w pełni profesjonalne spojrzenie na problematyczną sprawę.

Profesjonalna pomoc prawna

Pomoc o charakterze prawnym, którą obejmuję swoich klientów, to przede wszystkim udział w postępowaniu pozasądowym oraz przedsądowym (udział w negocjacjach i mediacjach, skuteczne porady prawne, sporządzanie porozumień wychowawczych dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów w dziećmi, naprzemiennego systemu opieki nad małoletnimi oraz ustalenie alimentów na ich rzecz). Opieka prawna to również aktywny udział we wszystkich etapach postępowania sądowego, czyli pozwy sądowe i odpowiedzi na nie, wnioski o zabezpieczenie, wnioski o podział majątku małżeńskiego, aktywna reprezentacja oraz zastępstwo na rozprawach sądowych lub posiedzeniach oraz środki odwoławcze.

Główne rodzaje prowadzonych przeze mnie spraw z zakresu prawa rodzinnego obejmują:

 • sprawa orzekająca rozwód,
 • sprawa orzekająca separację,
 • zabezpieczenie powództwa (z zakresu ustalenia alimentów na małżonka lub dziecko, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem),
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawa o podział majątku.

Podział majątku

W momencie, gdy Sąd orzeka o rozwodzie, ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Jest to odpowiedni moment, gdy byli już małżonkowie mogą wnieść o podział tego czego dorobili się podczas trwania małżeństwa. W sytuacji, gdy małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy o rozdzielności majątkowe, cały majątek zgromadzony podczas trwania związku małżeńskiego wchodzi do ich majątku wspólnego. W swojej praktyce zawodowe spotykam się często z sytuacjami, kiedy to jedna ze stron, próbuje nieadekwatnie do poczynionego wkładu, uzyskać większą część majątku, aniżeli wynikałoby to z przepisów prawa.

Pomagam klientom w sprawach, gdzie majątek jest kartą przetargową w kontaktach z dziećmi, kiedy to jeden z małżonków próbuje szantażować drugą stronę. Moja pomoc w sposób szybki i skuteczny pozwala na zgodny z oczekiwaniami klienta podział majątku wspólnego. Nie ukrywam przed moimi klientami, że sprawy o podział majątku bywają skomplikowane, a zebranie wszystkich niezbędnych dowodów bywa czasochłonne. Dzięki szerokiej wiedzy i współpracy z innymi specjalistami, monitoruję i wykrywam wszelkie próby ukrywania majątku i prób mataczenia. W postępowaniu o podział majątku zawsze szukam najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, tak aby przede wszystkim zabezpieczyć jego interes i prawa. Znam wiele mechanizmów prawnych, które pozwalają na orzeczenie nierównego podziału majątku małżeńskiego, tak by mój klient mógł uzyskać większą część udziału w majątku wspólnym. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozdzielność majątkową z datą wsteczną.

W swojej praktyce adwokackiej kieruję się ideą, że zaufanie to podstawa. Wobec swoich klientów zawsze jestem szczera i oczekuję, że klient przedstawi mi swoją sprawę uczciwie i bez mijania się z prawdą. Taka obopólna szczerość przedkłada się na osiąganie przeze mnie pozytywnych rezultatów w prowadzonych przeze mnie sprawach. Znajomość wszystkich faktów sprawia, że mogę przygotować się do każdej ze spraw wyczerpująco i uzyskać dla klienta pożądany wyrok.

Do najczęściej prowadzonych spraw w mojej kancelarii można zaliczyć:

 • polubowny podział wspólnego majątku,
 • sądowy podział wspólnego majątku,
 • porady prawne w zakresie podzielenia majątku wspólnego – sposobów oraz czynności z tym związanych.

Co ważne wspólnota majątkowa nie jest stałym elementem. Może być modyfikowana poprzez rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie przez zastosowanie rozdzielności majątkowej.

Serdecznie zapraszam do wybranej formy kontaktu i skorzystania z mojej pomocy prawnej.

Kontakt z dzieckiem

Zobacz więcej

Podział majątku

Zobacz więcej

Prawo rodzinne

Zobacz więcej

Ustalenie ojcostwa

Zobacz więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami już dziś.

Nasz zespół prawników jest gotów, by zabrać się do pracy nad Twoją sprawą
i osiągnąć dla Ciebie najlepsze rezultaty.