Separacja

Zastanawiasz się, jak złożyć pozew o separację w Poznaniu? Czym tak naprawdę pod kątem prawnym jest separacja małżeńska i czy sąd może odmówić orzeczenia w tej sprawie? Jako adwokat zajmujący się na co dzień trudnymi i stresującymi sytuacjami małżeństw, przybliżę Ci prawne aspekty separacji. Pomogę przejść przez ten etap spokojniej i bezpieczniej. 

Kiedy rozwód, a kiedy separacja?

Separacja małżeńska jest prawnym uregulowaniem rozłączenia się dwóch osób. Często zdarza się, że separacje poprzedzają rozwody, ale nie jest to żadna reguła. Możliwa jest separacja tymczasowa, która dopuszcza powrót małżonków do wspólnego życia w przyszłości. W prawie polskim łatwiej uzyskać separację niż rozwód. To dlatego, że sąd wymaga przedstawienia i udowodnienia tylko jednej przesłanki –  rozkładu pożycia między małżonkami.

Warunki orzeczenia separacji. Czy sąd może odmówić orzeczenia separacji?

Wspomniana przesłanka dotycząca rozkładu pożycia między małżonkami, która jest warunkiem orzeczenia separacji, obejmuje trzy więzi charakterystyczne dla małżeństwa. Są to więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Separacja nie jest możliwa, jeżeli miałaby skutkować cierpieniem dzieci lub być sprzeczna z zasadami dobrego współżycia społecznego. 

Skutki separacji małżeńskiej

Konsekwencjami separacji są:

  • ustanowienie między stronami rozdzielności majątkowej,
  • indywidualna odpowiedzialność stron za zaciągnięte zobowiązania,
  • odsunięcie małżonka od możliwości dziedziczenia. 

Informacja o separacji zostaje dołączona do aktu małżeńskiego. 

Jak zakończyć separację?

Separacja formalna orzeczona przez sąd może zakończyć się w sytuacjach:

  • śmierci jednego z małżonków, 
  • rozwodu, 
  • zniesienia separacji – porozumienia stron i podjęcia na nowo życia małżeńskiego.

Adwokat z Poznania zajmujący się sprawami separacji

W swojej praktyce zajmuje się m.in. sprawami separacji. Prowadzę kancelarię w Poznaniu, ale jestem też dyspozycyjna dla osób z innych miast. Aby ułatwić kontakt, konsultacje prawne przeprowadzam za pośrednictwem narzędzi online.