Sprawy cywilne i gospodarcze
Adwokat Poznań

Pracuję m.in. jako adwokat od spraw cywilnych i gospodarczych. Posiadam tytuł profesora prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lata praktyki i doświadczenia pozwoliły mi zebrać bardzo wysokie kwalifikacje i ogromną wiedzę w prowadzeniu spraw z różnorodnych dziedzin prawa. Jestem autorką licznych publikacji oraz monografii, które są niejednokrotnie cytowane przez sędziów w uzasadnieniach wyroków. Satysfakcja klientów jest moją najlepszą wizytówką.

Dlaczego warto mi powierzyć sprawy cywilne i gospodarcze?

Prowadzona pod moim przewodnictwem kancelaria prawnicza w Poznaniu świadczy kompleksowe usługi prawnicze szerzej rozumiane jako pomoc, która obejmuje przede wszystkim: porady o charakterze prawnym oraz reprezentację klienta w toczących się sprawach cywilnych i gospodarczych na wokandzie sądowej.

Labirynt interpretacji prawa cywilnego i gospodarczego

Prawo gospodarcze szczególnie dotyka polskich przedsiębiorców. Wśród czynności prawnych, które oferuję w ramach współpracy przy czynnościach pozasądowych można wyróżnić:

  • kompleksową obsługę prawna wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • windykację wierzytelności – negocjacje oraz mediacje,
  • pomoc w zakresie rozpoczynania pozarolniczej działalności gospodarczej, spółek prawa cywilnego, spółek prawa handlowego, fundacji i innego rodzaju stowarzyszeń,
  • negocjacje handlowe, postępowania sądowe,
  • reprezentacja interesów klienta w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
  • udzielanie skutecznych porad prawnych dotyczących spraw gospodarczych i cywilnych,
  • reprezentacja interesów klienta przed urzędami i organami administracji publicznej,
  • uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, koncesji i licencji.

W przypadku czynności sądowych jako adwokat świadczę usługi prawnicze w zakresie windykacji należności, jak również reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach właściwych, czyli przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym, przed którym wielokrotnie reprezentowałam swoich klientów.

Swoim klientom oferuję spersonalizowaną obsługę prawniczą podmiotów gospodarczych. Zajmuję się tworzeniem w pełni profesjonalnych umów oraz opiniowaniem ich, jak również świadczę doradztwo we wszelkich transakcjach handlowych.

W jakich sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego jestem w stanie pomóc?

ikonka prawo karne

Prawo cywilne i gospodarcze

ikonka prawo cywilne

Kompleksowe usługi prawnicze

ikonka prawo rodzinne

Sprawy gospodarcze- postępowanie sądowe

Przepisy prawne dotyczące prawa cywilnego i gospodarczego są niezwykle rozbudowane, skomplikowane i zawiłe dla statystycznego obywatela. Dlatego praktycznie w każdym przypadku będziesz potrzebował pomocy prawnej, która nie tylko usprawni załatwienie niezbędnych spraw, ale przede wszystkim znacznie je ułatwi.

Za podstawę prawa cywilnego uważa się Kodeks Cywilny, w którym zawarte są wszelkie regulacje stosunków między osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, które posiadają zdolność prawną. Przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym znajdują zastosowanie nie tylko w życiu codziennym, ale również sprawach związanych z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą musisz wiedzieć, że należy działać w zgodzie z przepisami regulującymi prawo gospodarcze. Jednak najbardziej doświadczeni przedsiębiorcy często nie orientują się zbytnio we wszystkich zawiłościach i niuansach prawnych, a toczone spory i konflikty z klientami czy współpracownikami, czasami mogą mieć nieprzewidziane konsekwencje. Jestem profesorem prawa, która specjalizuje się w skutecznym rozwiązywaniu spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, między innymi: w postępowaniach upominawczym, dochodzeniu roszczeń w postępowaniu nakazowym, konfliktach zarówno z inwestorami, deweloperami, jak i wykonawcami.