Skip to main content

Jak głosi słynna paremia prawnicza „nieznajomość prawa szkodzi”. Przytoczone słowa oznaczają, że nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością. Nieznajomość prawa szkodzić będzie jednak również, gdy osoba poszkodowana z uwagi na nieznajomość swoich praw, nie będzie mogła dochodzić określonych roszczeń. W sporach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą szczególnie chroniony jest konsument, co daje wiele możliwości w przypadku, gdy kontrahent okaże się nieuczciwy, w wyniku czego konsument dozna szkody. Warto jest przed dokonaniem określonej czynności poznać swoje prawa, co może zapobiec licznym problemom. Na wstępie wskazać należy, że w polskim prawie konsumenta definiuje się jako osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcę należy natomiast rozumieć jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Najważniejsze prawa konsumentów chronione są przez Konstytucję.