Skip to main content

Narkotyk to nazwa potoczna stosowana dla niektórych substancji psychoaktywnych. Substancja taka działa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując określoną reakcję organizmu, mająca bezpośredni lub następczy wpływ na funkcjonowanie mózgu. Efektem brania narkotyków jest często zmiana nastroju, postrzegania i świadomości. Może to doprowadzić do spowolnienia reakcji, a także braku koncentracji. Często środki takie powodują pewien stopień upośledzenia postrzegania rzeczywistości. Jazda pod wpływem narkotyków traktowana jest tak samo, jak jazda pod wpływem alkoholu. W zależności od stężenia narkotyku we krwi takie zachowanie może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo.

Co grozi za bycie pod wpływem narkotyków?

W Polsce nie jest karalne bycie pod wpływem narkotyków, a jedynie ich posiadanie. Taki stan umotywowany jest przede wszystkim możliwością podania człowiekowi narkotyku przez innego człowieka. Wówczas będący pod wpływem nie powinien odpowiadać za stan, w którym się znajduje, z uwagi na to, że nie miał wpływu na działanie osoby trzeciej. Jest to przypadek sytuacji, w której osoba będąca pod wpływem narkotyku, uprzednio nie posiadała ich. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii karze podlega osoba, która posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, zwrócić należy jednak uwagę, że w przypadku śladowej ilości narkotyków sprawa może zostać umorzona lub sprawca poniesie mniejszą karę.

Co grozi za jazdę po spożyciu lub pod wpływem narkotyków?

Jazda po narkotykach jest zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym, ponieważ prowadzeniem pojazdu pod wpływem narkotyków stwarzamy niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale również dla naszego otoczenia. Takie działanie może spowodować zarówno utratę zdrowia przez człowieka, jak i życia. Jazda pod wpływem narkotyków jest czynem zabronionym. Jak już wyżej wskazano to, czy sprawca odpowie za wykroczenie, czy przestępstwo zależy od stężenia narkotyku w organizmie. Ocena takiego stężenia nie jest tak prosta, jak w przypadku alkoholu, ponieważ przy narkotykach konieczne jest, aby biegły sądowy ocenił realny wpływ środka odurzającego na sprawność kierowcy.
Od kwalifikacji czynu, zależy wymiar kary. W sytuacji, gdy jazda po narkotykach zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie, sprawcy grozi areszt lub kara grzywny wynosząca nie mniej niż 2500 zł, dodatkowo orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Bardziej dolegliwa kara spotka osobę, która swoim czynem popełniła przestępstwo. Wówczas możliwa jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W tym przypadku również możemy spotkać się z wydaniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wystąpić może sytuacja, że osoba, która odpowiadała już za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ponownie dopuści się jednego z wyżej wymienionych. Kara w takim przypadku to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może orzec również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli natomiast kierowca, jadąc pod wpływem narkotyków, spowoduje wypadek, którego następstwem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć innej osoby, minimalna możliwa do orzeczenia kara wynosi 2 lata pozbawienia wolności, a maksymalna do lat 12.

Po jakim czasie można prowadzić samochód po narkotykach?

W pierwszej kolejności zważyć należy, iż działanie środka nie kończy się z chwilą ustania objawów, a czas powrotu do pełni sił zależy od ilości substancji. Należy unikać prowadzenia pojazdów co najmniej przez 48 do 72 godzin.