Skip to main content

Adopcja jest uznaniem dziecka, które zostało poczęte przez innych rodziców, za własne. Pomimo braku więzów krwi, w momencie dopełnienia wszystkich formalności związanych z adopcją, dziecko, którego ona dotyczy, staje się członkiem rodziny adopcyjnej, a relacja prawna między nim i nowymi rodzicami jest tożsama do relacji z biologicznymi. Instytucja ta jest dla wielu par jedyną szansą, aby stać się mamą i tatą. Z możliwością przysposobienia dziecka w Polsce wiąże się jednak dużo formalności. Wymaga to ze strony zainteresowanych znacznych pokładów zaangażowania i cierpliwości, co może również być potwierdzeniem ich motywacji do posiadania potomstwa.

Jak adoptować dziecko? (adopcja, wymagania)

Pomocny od pierwszych dni może okazać się kontakt z ośrodkiem adopcyjnym, gdzie udzielane są wszelkie informacje potrzebne w procesie adopcji. Na takie spotkanie z ośrodkiem należy zabrać ze sobą dokumenty, które są niezbędne podczas procesu adopcji takie jak:

  • podanie o adopcje, ze wskazaniem motywów decyzji o adoptowaniu dziecka,
  • życiorys,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach (opcjonalnie opinię z miejsca pracy),
  • odpis zupełny aktu małżeństwa, a także – kserokopia wyroku rozwodowego, jeżeli któreś z rodziców brało wcześniej rozwód,
  • odpis aktu urodzenia – dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim,
  • zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją poświadczającą brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem, opcjonalnie zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia psychicznego,
  • aktualne zdjęcie,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Udzielając dalszej odpowiedzi na pytanie jak wygląda adopcja dziecka, należy wskazać, że konieczne będą również badania psychologiczne, które przeprowadzi psycholog działający dla ośrodka adopcyjnego. Celem takiego badania jest wydanie opinii, czy dane osoby mają predyspozycje do bycia rodzicami.
Kolejnym etapem procesu adopcyjnego jest przeprowadzenie wywiadu wewnętrznego, który obejmuje między innymi badanie sytuacji materialnej zainteresowanych, kwestii związanych z mieszkaniem, ale także trybem życia. Konieczna jest weryfikacja, czy przyszli rodzice mają odpowiednio dużo czasu na sprawowanie opieki nad małoletnim, a także, czy są w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki materialno-bytowe. W przypadku, gdyby stwierdzono, że badani nie spełniają warunków, nie przechodzą oni do dalszego etapu postępowania, natomiast gdy wywiad ten odniesie pozytywny skutek, wówczas kolejnym krokiem jest dopuszczenie starających się o adoptowanie dziecka do szkoleń przygotowujących przyszłych rodziców do stania się rodzicami adopcyjnymi. Zajęcia takie odbywają się w grupach składających się z osób, które ubiegają się o zostanie rodziną adopcyjną i mają na celu przygotowanie przyszłych rodziców do roli, którą będą w przyszłości pełnić, ponieważ zajmowanie się dzieckiem adopcyjnym może wiązać się z dodatkowymi trudnościami. Szkolenie takie jest bezpłatne.

Przeszedłem szkolenie, co później? – procedury adopcyjne

Wyjaśniliśmy już jakie warunki trzeba spełnić, aby adoptować dziecko. Następny etap wiąże się już bezpośrednio z nawiązaniem kontaktu z małoletnim, zanim to jednak nastąpi, przyszli rodzice otrzymują wszelkie dokumenty, które pomogą im lepiej poznać małoletniego. W przekazywanych dokumentach znajduje się m.in. opis dziecka oraz jego charakteru, opinia lekarza i psychologa. Gdy po zapoznaniu się z dokumentami zainteresowani wyrażą chęć spotkania z dzieckiem, ośrodek adopcyjny organizuje pierwsze spotkanie, które odbywa się w placówce lub u rodziny zastępczej u której dziecko w danym czasie przebywa. Takie spotkania w następnych dniach odbywają się systematycznie z uwagi na konieczność przyzwyczajenia dziecka do przyszłych rodziców adopcyjnych.

Od strony formalnej – działania przed sądem

Podczas kolejnego etapu, gdy warunki adopcji zostały spełnione, a dziecko stale odbywa spotkania z przyszłymi rodzicami adopcyjnymi, ośrodek adopcyjny przesyła do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, dokumenty niezbędne do wniosku o przysposobienie dziecka. Zadaniem przyszłej rodziny adopcyjnej jest natomiast złożenie do tego samego sądu wniosku wskazanego powyżej. Po dopełnieniu tych formalności i wydaniu przez sąd postanowienia o powierzeniu pieczy, dziecko zostaje oddane pod opiekę nowej rodziny w oczekiwaniu na zakończenie rozprawy i wydanie zgody na zmianę miejsca pobytu dziecka. Ostatnim etapem po wydaniu zgody przez sąd jest dopełnienie formalności w urzędzie stanu cywilnego, a konkretniej sporządzenie nowego aktu urodzenia.
Należy wskazać, że opisane w niniejszym artykule procedury mogą nieznacznie różnić się w zależności od ośrodka adopcyjnego, dlatego ważne jest, aby na pierwszym spotkaniu z ośrodkiem adopcyjnym zanotować przekazywane informacje dotyczące procedury adopcyjnej, warunków adopcji oraz papierów adopcyjnych.

Ile trwa proces adopcji dziecka w Polsce?

Zapewne wiele osób zainteresowanych adopcją dziecka zadaje sobie pytanie, ile trwa adopcja dziecka. Proces adopcji dziecka w Polsce, od momentu rejestracji kandydatów jako potencjalnych rodziców, do czasu orzeczenia adopcji przed sąd, trwa minimum 2 lata.

Ile kosztuje adopcja dziecka?

Adopcja w Polsce jest procedurą bezpłatną, a od przyszłych rodziców adopcyjnych wymagane jest jedynie wykazanie stabilnej sytuacji materialno-bytowej i posiadania środków do utrzymywania małoletniego.

Pracuję jako adwokat w Poznaniu, ale pomoc prawna z mojej strony nie ogranicza się do działań stacjonarnych. Zajmuję się sprawami osób i podmiotów prawnych z całej Polski.