Ograniczenie władzy rodzicielskiej Poznań

Jako adwokat z Poznania pomagam osobom, które planują wnieść wniosek (lub są w trakcie toczenia się sprawy) o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jej pozbawienie lub zawieszenie. Udzielam wsparcia prawnego zarówno klientom z Poznania, jak i z innych miast. Dzięki narzędziom online, wiele działań można przeprowadzić zdalnie. Konsultacje, pomoc w sporządzeniu i skompletowaniu dokumentacji, a także reprezentacja w sądzie, to część mojej codziennej pracy. >

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej – czym się różnią?

Jeżeli rodzice żyją oddzielnie i nie ustalono planu wychowawczego, każda ze stron może ubiegać się o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na drodze sądowej dochodzi do przyznania większego prawa do opieki jednej ze stron i wskazania określonych uprawnień drugiej stronie.

Jakie mogą być przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Sąd może też uchwalić pozbawienie władzy rodzicielskiej – dzieje się tak m.in. w przypadku długoletniego pozbawienia wolności rodzica, przewlekłej choroby, nadużyć i przemocy. Jeszcze inną możliwością jest zawieszenie władzy rodzicielskiej na jakiś czas.

Pomoc prawna związana z władzą rodzicielską

Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej to bardzo emocjonalny czas dla każdej ze stron. Zawsze należy też mieć na uwadze dobro dziecka, które nie powinno być ani świadkiem, ani uczestnikiem konfliktu. Jako adwokat z Poznania pomagam przejść przez cały proces – od konsultacji i prób bezpośredniego porozumienia stron, po przygotowanie pozwu i reprezentację na rozprawach sądowych. Czasami sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzedzają rozwody, którymi również zajmuję się w swojej praktyce.