Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe – Poznań, Warszawa oraz inne miasta

Rozwody to trudne sytuacje, zwykle wymagające wsparcia doświadczonego adwokata. Faktem jest, że rozwód to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, jaka według psychologów może spotkać człowieka. Rozwód tylko w znikomej ilości przypadków jest formalnością, zazwyczaj jest batalią do której należy solidnie się przygotować. Właśnie dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, jakie zapewnia adwokat. W ten sposób można oszczędzić sobie nadmiernego stresu, ale także uzyskać jak najkorzystniejszy dla siebie wyrok rozwodowy. Porady rozwodowe i pomoc w przejściu przez cały proces udzielam stacjonarnie w Poznaniu oraz Warszawie, gdzie znajduje się moja kancelaria. Jestem też do dyspozycji klientów z innych miast – umożliwiam spotkania online.

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

Dlaczego warto mi powierzyć sprawę rozwodu? Adwokat rozwodowy to wsparcie

Jako adwokat z Poznania oraz Warszawy posiadam wieloletnią praktykę zawodową. Tym samym zdobyłam bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych o różnym stopniu skomplikowania i zawiłości. Jestem nie tylko praktykiem prawa ale także jego teoretykiem – posiadam tytuł naukowy profesora prawa i jestem czynnym wykładowcą akademickim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Lubię swój zawód i różnorodność, którą za sobą niesie. Każda sprawa jest inna i każdy rozwód jest inny, dlatego stawiam przede wszystkim na w pełni spersonalizowane podejście do klienta i jego problemu.

Rozwody i pomoc prawna – jakiej pomocy udzielam?

W praktyce zawodowej, jako adwokat, specjalizuję się w prawie karnym, prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Zajmuję się obroną w sprawach karnych. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie rodzinnym.

Prowadzę sprawy o rozwód, separację, sprawy alimentacyjne, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości i podziały majątku małżeńskiego oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Rozwody nie muszą być traumą

Rozwód bywa dla wielu osób początkiem nowego, lepszego życia ale nim zagoją się wszystkie rany i miną negatywne emocje, musi upłynąć pewien czas. Na szybsze rozpoczęcie pełnowartościowego życia ma wpływ styl prowadzenia sprawy rozwodowej. Wybór zaufanego i profesjonalnego adwokata nie tylko przyspieszy proces rozwodowy, ale przede wszystkim zapewni oparcie duchowe i merytoryczne. Reprezentując swoich klientów, zawsze kieruję się ich dobrem i realnie oceniam wszelkie szanse i ryzyka związane z prowadzeniem sprawy rozwodowej. Cechuje mnie duże zaangażowanie w każdą sprawę, którą prowadzę, dlatego nigdy nie lekceważę pytań i wątpliwości stawianych przez moich klientów. Rozumiem, jakie emocje towarzyszą klientom podczas tak trudnej sytuacji życiowej, jaką jest rozwód. Obieram taką strategię i doradzam taki sposób postępowania, aby w możliwie krótkim czasie, ale skutecznie obronić interesy klienta. W ten sposób czas ekspozycji na stres jest skrócony do minimum.

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online
Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

W mojej kancelarii prowadzę sprawy różnego rodzaju i o różnym stopniu zaawansowania. Podejmę się przygotowania strategii rozwodowej w momencie kiedy klient nosi się z myślą o zakończeniu związku małżeńskiego. Poprowadzę klienta kiedy to często będąc w szoku otrzymał dopiero co pozew rozwodowy. Dla mnie żadna sytuacja nie jest zbyt trudna i zbyt skomplikowana, by nie udzielić klientowi porady, tak aby jego interesy były w pełni chronione. Klienci postawieni przed koniecznością rozwiązania małżeństwa bardzo często nie zdają sobie sprawy ze swoich możliwości i szans na uzyskanie korzystnego wyroku rozwodowego. Jako profesjonalny adwokat z Poznania jestem ze swoimi klientami w pełnym kontakcie i buduję atmosferę wsparcia i siły.

Zajmuję się przygotowywaniem pozwów, wniosków i pism procesowych. Prowadzę sprawy kompleksowo, ale także udzielam pojedynczych porad prawnych (w tym również za pomocą narzędzi online), dzieląc się z moimi klientami szeroką wiedzą, którą zdobywam poprzez ciągłe samokształcenie i nieustanne zdobywanie doświadczenia zawodowego. Ponadto współpracuję z Agencją detektywistyczną, której działania są nieocenione w zbieraniu materiału dowodowego niezbędnego w prowadzeniu spraw rozwodowych. Moi klienci z Poznania, Warszawy i innych miast nigdy nie są pozostawieni sami sobie. Służę im nie tylko pomocą merytoryczną ale także wsparciem. Współpracuję również z psychologami, którzy pomagają moim klientom w przygotowaniu się do przesłuchań sądowych i przede wszystkim w odzyskaniu równowagi psychicznej.

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

W jakich sprawach okołorozwodowych mogę pomóc?

Orzeczenie sądu o rozwodzie małżonków jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy można ustalić trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Główną przesłanką do uzyskania rozwodu jest ustanie pomiędzy żoną i mężem jakichkolwiek łączących ich więzi: uczuciowej, fizycznej, jak również gospodarczej.

Warto również zaznaczyć, że aktualne przepisy przewidują również pewnego rodzaju przesłanki, których zaistnienie skutkuje niemożnością rozwiązania trwającego małżeństwa przez orzeczenie rozwodu. Sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy sąd uzna, że rozwód małżonków powodowałby znaczne cierpienie małoletnich dzieci małżonków lub też w przypadku jeśli z innych, ważnych względów orzeczenie rozwodu miałoby być jakkolwiek sprzeczne z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie o rozwodzie również w sytuacji, kiedy żąda go wyłącznie strona, która jest odpowiedzialna za rozpad pożycia małżeńskiego.

Sprawy o alimenty bywają skomplikowane, a pomoc adwokata rodzinnego jest w takiej sytuacji nieoceniona Jako profesjonalny pełnomocnik, reprezentując interesy klienta zawsze dbam by przed Sądem wskazać i uwiarygodnić wszystkie przesłanki mające nawet minimalną wagę podczas rozprawy.

Alimenty, jako zobowiązanie pieniężne względem dziecka lub małżonka, bywają polem do nadużyć z perspektywy każdej ze stron. Jako adwokat rodzinny dbam, by sprawa o alimenty nie przerodziła się w długoletnią batalię. Wykorzystując swoją wiedzę, zawsze zmierzam do zabezpieczenia potrzeb klienta. W przypadku, gdy alimenty dotyczą małoletnich, zawsze zwracam uwagę na dobro dziecka. W swojej pracy zawsze dokładnie i z należytą starannością analizuję każdą sprawę indywidualnie, nie podchodząc do nich schematycznie czy rutynowo.

W swojej pracy często prowadzę sprawy związane z władzą rodzicielską. Pomagam rodzicom zarówno w kwestiach związanych z prawem do wykonywania władzy rodzicielskiej, jak i ochroną dziecka przed nieodpowiedzialnym rodzicem i odebraniem mu lub ograniczeniem praw rodzicielskich. Każda z tych spraw wymaga ode mnie nie tylko profesjonalnego i wyważonego podejścia, ale przede wszystkim empatii. W pełni stoję na stanowisku, że jako dorośli musimy dbać i chronić prawa dzieci. Staram się prowadzić sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej tak, aby w minimalny sposób narażać małoletnich na stres związany ze sprawą.

W przypadku skomplikowanych spraw, szczególnie tych związanych z łamaniem praw do pełnego wykonywania władzy rodzicielskiej rodzica, którego dopuszcza się drugi z nich, zawsze podchodzę do sprawy holistycznie. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym współpracowałam z biurami detektywistycznymi, co może w sposób przełomowy wpłynąć na wynik prowadzonej sprawy w Sądzie.

Należy mieć na względzie, że orzeczenie o rozwodzie to nie tylko rozwiązanie trwającego związku małżeńskiego. Posiadanie przez parę wspólnego potomstwa, skutkuje potrzebą uregulowania takich kwestii jak: władza rodzicielska, kontakty z dziećmi czy alimenty.

Prawo rodzinne stanowi bardzo delikatną gałąź prawną. Dlatego też moje wieloletnie doświadczenie pomaga w tych niezwykle trudnych sytuacjach rodzinnych. Z pełnym zaangażowaniem i ogromną empatią oferuję profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie życia naszych klientów.

Reprezentowanie w sprawach prawa rodzinnego, w tym spraw rozwodowych opieram na stałym i wyłącznie bezpośrednim kontakcie z klientem powierzającym mi swoją sprawę. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że sprawy rozwodowe wiążą się z mocnym uwikłaniem emocjonalnym obu stron sprawy. Dlatego zgłaszając się do mnie po pomoc w orzeczeniu o rozwodzie zyskujesz pewność, że postaram się przedstawić wyłącznie obiektywne i w pełni profesjonalne spojrzenie na problematyczną sprawę.

Pomoc o charakterze prawnym, którą obejmuję swoich klientów, to przede wszystkim udział w postępowaniu pozasądowym oraz przedsądowym (udział w negocjacjach i mediacjach, skuteczne porady prawne, sporządzanie porozumień wychowawczych dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów w dziećmi, naprzemiennego systemu opieki nad małoletnimi oraz ustalenie alimentów na ich rzecz). Opieka prawna to również aktywny udział we wszystkich etapach postępowania sądowego, czyli pozwy sądowe i odpowiedzi na nie, wnioski o zabezpieczenie, wnioski o podział majątku małżeńskiego, aktywna reprezentacja oraz zastępstwo na rozprawach sądowych lub posiedzeniach oraz środki odwoławcze.

Główne rodzaje prowadzonych przeze mnie spraw z zakresu prawa rodzinnego obejmują:

  • sprawa orzekająca rozwód,
  • sprawa orzekająca separację,
  • zabezpieczenie powództwa (z zakresu ustalenia alimentów na małżonka lub dziecko, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem),
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • sprawa o podział majątku.

W momencie, gdy Sąd orzeka o rozwodzie, ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Jest to odpowiedni moment, gdy byli już małżonkowie mogą wnieść o podział tego czego dorobili się podczas trwania małżeństwa. W sytuacji, gdy małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy o rozdzielności majątkowe, cały majątek zgromadzony podczas trwania związku małżeńskiego wchodzi do ich majątku wspólnego. W swojej praktyce zawodowe spotykam się często z sytuacjami, kiedy to jedna ze stron, próbuje nieadekwatnie do poczynionego wkładu, uzyskać większą część majątku, aniżeli wynikałoby to z przepisów prawa.

Pomagam klientom w sprawach, gdzie majątek jest kartą przetargową w kontaktach z dziećmi, kiedy to jeden z małżonków próbuje szantażować drugą stronę. Moja pomoc w sposób szybki i skuteczny pozwala na zgodny z oczekiwaniami klienta podział majątku wspólnego. Nie ukrywam przed moimi klientami, że sprawy o podział majątku bywają skomplikowane, a zebranie wszystkich niezbędnych dowodów bywa czasochłonne. Dzięki szerokiej wiedzy i współpracy z innymi specjalistami, monitoruję i wykrywam wszelkie próby ukrywania majątku i prób mataczenia. W postępowaniu o podział majątku zawsze szukam najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, tak aby przede wszystkim zabezpieczyć jego interes i prawa. Znam wiele mechanizmów prawnych, które pozwalają na orzeczenie nierównego podziału majątku małżeńskiego, tak by mój klient mógł uzyskać większą część udziału w majątku wspólnym. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozdzielność majątkową z datą wsteczną.

W swojej praktyce adwokackiej kieruję się ideą, że zaufanie to podstawa. Wobec swoich klientów zawsze jestem szczera i oczekuję, że klient przedstawi mi swoją sprawę uczciwie i bez mijania się z prawdą. Taka obopólna szczerość przedkłada się na osiąganie przeze mnie pozytywnych rezultatów w prowadzonych przeze mnie sprawach. Znajomość wszystkich faktów sprawia, że mogę przygotować się do każdej ze spraw wyczerpująco i uzyskać dla klienta pożądany wyrok.

Do najczęściej prowadzonych spraw w mojej kancelarii można zaliczyć:

  • polubowny podział wspólnego majątku,
  • sądowy podział wspólnego majątku,
  • porady prawne w zakresie podzielenia majątku wspólnego – sposobów oraz czynności z tym związanych.

Co ważne wspólnota majątkowa nie jest stałym elementem. Może być modyfikowana poprzez rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie przez zastosowanie rozdzielności majątkowej.

Serdecznie zapraszam do wybranej formy kontaktu i skorzystania z mojej pomocy prawnej.

Specjalizacje

Prawo rodzinne

Sprawy rozwodowe

Interesuje cię Prawo rodzinne? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej

Alimenty

Sprawy rozwodowe

Interesują cię Alimenty? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej

Podział majątku

Sprawy rozwodowe

Interesuje cię Podział majątku? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej

Ustalenie ojcostwa

Sprawy rozwodowe

Interesuje cię Ustalenie ojcostwa? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej

Separacja

Sprawy rozwodowe

Interesują cię Separacja? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej

Władza rodzicielska

Sprawy rozwodowe

Interesuje cię Władza rodzicielska? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej

Kontakt z dzieckiem

Sprawy rozwodowe

Interesuje cię Kontakt z dzieckiem? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej