Ubezwłasnowolnienie

Sprawy karne

Wniosek o ubezwłasnowolnienie Poznań, Warszawa

Jako profesjonalny adwokat z Poznania zajmuję się m.in. sprawami ubezwłasnowolnienia. Aby do niego doszło, konieczne jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie danej osoby i dołączenie dokumentów medycznych potwierdzających istnienie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń na tle psychicznym. Działam zarówno dla osób, które chcą przygotować wniosek, jak i dla osób, które są podmiotem takiego postępowania.

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie

W obowiązującym prawie polskim wyróżnia się ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite. Następuje ono na podstawie decyzji sądu, po sprawdzeniu poczytalności osoby. Organem odpowiedzialnym za rozpoznanie spraw o ubezwłasnowolnienie jest sąd okręgowy w okręgu zamieszkiwanym przez osobę, której dotyczy złożony wniosek o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może korzystać z niektórych podstawowych, drobnych usług. Większość działań prawnych (np. kupno, sprzedaż, zlecenie czy wynajem) wymaga zgody kuratora lub dodatkowo sądu opiekuńczego. Niemożliwe jest natomiast wykonanie, zmiana lub odwołanie testamentu przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo ma prawo do zawarcia małżeństwa, choć w przypadku jednostek chorych psychicznie konieczna jest zgoda sądu. 

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online
Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonywać czynności prawnych innych niż bieżące zakupy i korzystanie z drobnych usług – o ile nie mają one krzywdzącego skutku dla tej osoby. Niemożliwe są zatem działania związane np. z kupnem lub sprzedażą mieszkania, wynajmem mieszkania, zawarciem umowy kredytowej czy zobowiązaniem się do wykonania jakiegoś zlecenia. Tylko opiekun ustanowiony przez sąd rejonowy może dokonywać tych czynności prawnych w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej. Nie jest możliwe zawarcie małżeństwa, adopcja czy przygotowanie lub odwołanie testamentu. Ubezwłasnowolnienie częściowe może dotyczyć osoby po ukończeniu 13. roku życia. 

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć: 

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, 
  • krewni w linii prostej – np. rodzeństwo, 
  • przedstawiciel ustawowy,
  • prokurator.
Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online
Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

Kompleksowe wsparcie prawne

Od początku do końca pomagam przejść przez proces postępowania o ubezwłasnowolnienie zarówno osobom z Poznania, jak i z innych miast. W swojej praktyce zajmuję się też innymi sprawami, np. rozwodami i alimentami. W zakładce poświęconej specjalizacjom znajduje się więcej informacji na temat realizowanych usług prawnych.