Sprawy karne

Sprawy karne Poznań, Warszawa

Jako profesor prawa karnego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mam bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Prowadzę wykłady z prawa karnego, prawa karnego skarbowego, przestępczości gospodarczej, przestępstw urzędniczych.

Jestem autorką publikacji i monografii, które niejednokrotnie były cytowane przez sędziów w uzasadnieniach wyroków karnych. Reprezentuję osoby oskarżone lub pokrzywdzone w określonej sprawie, począwszy od postępowania przygotowawczego, po postępowanie sądowe lub postępowanie karne wykonawcze. Zajmuję się obroną podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed prokuraturą oraz innymi podmiotami mającymi uprawnienia do wniesienia aktu oskarżenia, także przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, naczelnikiem urzędu skarbowego, Policją. Dążę do tego, by już na etapie postępowania przygotowawczego doszło do umorzenia postępowania bez wnoszenia aktu oskarżenia do sądu.

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

Dlaczego warto mi powierzyć sprawy karne?

Jako adwokat z Poznania od lat zajmuję się m.in. sprawami określanymi jako sprawy karne. Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której postawiono Ci jakiekolwiek zarzuty popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, organy ścigania wezwały Cię na przesłuchanie w ramach świadka zdarzenia albo jesteś ofiarą przestępstwa – z automatu stajesz się uczestnikiem sprawy karnej.

W trudnej sytuacji postaw na moje doświadczenie

Jestem profesorem prawa karnego i oferuję w pełni profesjonalną pomoc prawną. Do każdej sprawy podchodzę całkowicie indywidualnie, ponieważ każda sprawa wygląda inaczej i dotyczy innych okoliczności. Pomoc z mojej strony rozpoczyna się każdorazowo już na etapie postępowania przygotowawczego, w czasie którego odpowiednie organy ścigania gromadzą dowody w sprawie, które następnie zostaną przedstawione przed sądem.

Już na początkowym etapie postępowania przygotowuję merytoryczną i optymalną linię obrony. Kiedy sprawy karne rozwijają się do postępowania sądowego dążę do przedstawienia sądowi wszystkich okoliczności i argumentów świadczących o niewinności Klienta. Mam bogate doświadczenie w sporządzaniu kasacji od prawomocnych wyroków karnych, a także wniosków o wznowienie postępowania karnego, zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu II instancji.

Wielokrotnie występowałam przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Jeśli nie występuję w sprawie jako adwokat, przygotowuję dla innych adwokatów opinie prawne, zawierające merytoryczne argumenty mające oparcie w teorii prawa karnego, które mają na celu pomóc w wygraniu sprawy i wydaniu wyroku uniewinniającego. Opinie takie są bardzo pomocne np. w trudnych procesach o przestępstwa gospodarcze, w których wykładnia znamion czynu zabronionego nie do końca jest jasna i czytelna.

Kontaktując się ze mną osobiście, dowiesz się jak wyglądają sprawy karne i jakie są perspektywy ich rozwiązań.

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online
Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

Adwokat potrzebny jest już na etapie postawienia zarzutów

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której postawiono Ci jakiekolwiek zarzuty popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, organy ścigania wezwały Cię na przesłuchanie w ramach świadka zdarzenia albo jesteś ofiarą przestępstwa – z automatu stajesz się uczestnikiem sprawy karnej.

Jeśli z jakiejś przyczyny znalazłeś się w podobnej sytuacji, już na tym etapie konieczne jest sięgnięcie po profesjonalną poradę prawną, w celu ustalenia szczegółowych informacji dotyczących odpowiedniej linii obrony, aby znacząco zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie. 

Prawo karne – kancelaria w Poznaniu, Warszawie z obsługą zdalną

Jako adwokat pracuję stacjonarnie w Poznaniu oraz Warszawie, ale z moimi klientami przechodzę też przez sprawy karne za pośrednictwem narzędzi online. Oferowana pomoc prawna skierowana jest do osób ze wszystkich miast Polski. Rozwiązuję również sprawy z innych obszarów prawa. Są nimi prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo cywilne i prawo gospodarcze.

Porady prawne w kancelarii w Poznaniu, Warszawie lub online

Sprawy z zakresu prawa karnego, w których mogą się Państwo ze mną skontaktować.

Jeśli podejmiesz decyzję o skorzystaniu z moich usług prawniczych, mogę z pełną świadomością zagwarantować, że podejmę wszelkie możliwe działania w zakresie doradztwa prawa karnego i przedstawię Ci wszystkie możliwe rozwiązania Twojego problemu. Po dogłębnej analizie sprawy i dowodów, wspólnie wybierzemy najbardziej korzystną linię obrony.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że sytuacja w sprawach karnych, zwłaszcza w kontekście oskarżonego jest niezwykle trudna i bardzo stresująca. Dlatego niezależnie czy sprawa dotyczy niewielkiego wykroczenia, czy też jest to sprawa, która może zakończyć się wysoką sankcją karną, zapewniam Cię, że zajmę się sprawą z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością.

Poniżej przedstawiam kolejne etapy, przez które razem przejdziemy:

  • na podstawie przedstawionych przez Ciebie informacji, już na etapie postępowania przygotowawczego, które jest niezwykle istotne, wspólnie zaplanujemy najbardziej skuteczną możliwą linię obrony;
  • wspólnie przeanalizujemy dostępne dowody, które zostały zgromadzone przez Policję lub Prokuraturę i które być może mogą świadczyć na Twoją niekorzyść, postaram znaleźć w nich nieścisłości, nieprawidłowości lub luki, które pomogą w obronie;
  • z Twoją pomocą powołamy całkowicie nowe dowody, które będą świadczyły na Twoją korzyść;
  • w czasie trwania rozprawy sądowej, będę skrupulatnie pilnować jej przebiegu, jak również tego, aby sąd nie pominął żadnego z dowodów, które będą świadczyły na Twoją korzyść;
  • w celu zapewnienia Ci poczucia bezpieczeństwa, masz pewność, że będę uczestniczyć w każdych przesłuchaniach świadków w sprawie, jak również przygotuję dla nich odpowiedni zestaw pytań;
  • przesłuchuję biegłych, a w razie konieczności lub wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, składam odpowiednie zastrzeżenia do składanych przez nich wniosków;
  • w przypadku, kiedy wyrok sądu nie będzie satysfakcjonujący dla Ciebie, z moją pomocą złożysz apelację do sądu drugiej instancji lub kasację do Sądu Najwyższego.

Reprezentując mojego klienta w postępowaniu sądowym, zawsze dbam o sprawne ustalenie i późniejsze przedstawienie przed sądem wszystkich najważniejszych informacji i okoliczności, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Pamiętaj, z moją pomocą, nawet jeśli znalazłeś się w bardzo trudnej sytuacji, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. W przypadku reprezentowania osób pokrzywdzonych, zadbam o to, aby sprawca poniósł zasłużoną karę, oraz aby wyrządzona szkoda została naprawiona w maksymalnej wysokości. W pełni rozumiem trudną sytuację, w której być może się znalazłeś, dlatego gwarantuję swoim Klientom stałą możliwość kontaktu i gotowość do świadczenia pomocy prawnej w każdej możliwej sytuacji. Oczywiście obejmuje to obecność w trakcie przeprowadzanych czynności policyjnych i procesowych. W przypadku wznowienia postępowania karnego, zapewniam ciągłość linii obrony, skupiając się na znalezieniu nowych dowodów, świadczących na korzyść mojego klienta.

Specjalizacje

Ubezwłasnowolnienie

Sprawy karne

Interesuje cię Ubezwłasnowolnienie? Kliknij przycisk poniżej.

Więcej