,,WIĘZIENIE NA WOLNOŚCI” CZYLI O DOZORZE ELEKTRONICZNYM

,,WIĘZIENIE NA WOLNOŚCI” CZYLI O DOZORZE ELEKTRONICZNYM

Wyrok skazujący na bezwzględną karę pozbawienia wolności nie przesądza jeszcze, że skazany trafi za kratki. Sprawca czynu może bowiem wnioskować o wyrażenie przez sąd zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Instytucja dozoru pozwala na realizację kary...
ROZWÓD MAŁŻONKÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

ROZWÓD MAŁŻONKÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Powszechność migracji w poszkukiwaniu dobrze płatnej pracy oraz lepszych warunków do życia powoduje, że coraz więcej małżeństw decyduje się na zamieszkanie poza granicami Polski. Problem pojawia się jednak w sytuacji rozkładu pożycia małżeńskiego. Jaki sąd będzie...
WŁADZA RODZICIELSKA A KONTAKTY Z DZIECKIEM PO ROZWODZIE

WŁADZA RODZICIELSKA A KONTAKTY Z DZIECKIEM PO ROZWODZIE

Rozwód wywołuje konsekwencje prawne nie tylko dla małżonków; pamiętać bowiem trzeba, że w wyroku rozwodowym zawierane są także kwestie dotyczące małoletniego dziecka stron, w tym odnośnie władzy rodzicielskiej, pieczy nad małoletnim, jego miejsca zamieszkania oraz...
ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość złożenia wniosku przez skazanego o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 151 k.k.w., sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli...