Co grozi za niepłacenie alimentów?

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Alimenty stają się wymagalne już od chwili ogłoszenia wyroku lub też zawarcia stosownej ugody w tym przedmiocie, jednakże często ma miejsce sytuacja, kiedy osoba zobowiązana z różnych powodów uchyla się od płacenia nałożonego na nią zobowiązania, zakładając brak...
Dziedziczenie długów

Dziedziczenie długów

Przyjęcie spadku w powszechnej opinii może często być kojarzone z iście hollywoodzkim scenariuszem, gdy to umiera daleki członek rodziny posiadający wielki majątek, a ten w efekcie spadkobrania przypada nam. Niestety rzeczywistość bywa drastyczna i wielce daleka od...
Czy rodzeństwu należy się zachowek?

Czy rodzeństwu należy się zachowek?

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która została uregulowana w IV księdze Kodeksu cywilnego. W dzisiejszych czasach jest on główną alternatywą dla instytucji rezerwy, występującej np. w prawie francuskim. Zachowek ma za zadanie przede wszystkim chronić...
Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

W momencie, gdy rodzice dziecka decydują się na rozstanie, nierzadko dochodzi między nimi do konfliktu na tle sprawowania opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Coraz częściej sądy przychylają się do sprawowania opieki naprzemiennie przez obojga rodziców, jednakże...
Rozwód, a kredyt hipoteczny

Rozwód, a kredyt hipoteczny

W obecnych czasach problematycze jest kupno nieruchomości bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Coraz to więcej młodych małżeństw decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na wyżej wskazany cel. Uargumentowane jest to faktem, iż tańszym i mniej...
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku to czynność prawna, której dokonać można u notariusza albo przed sądem. Jest ona uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Instytucja odrzucenia spadku cechuje się tym, że w przypadku, gdy rodzic odrzuci spadek po spadkodawcy, to jego zstępny...