Kilka słów o prawie…

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość złożenia wniosku przez skazanego o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 151 k.k.w., sąd może odroczyć wykonanie...

Koszty sprawy rozwodowej

Koszty sprawy rozwodowej

Z chwilą złożenia pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową. Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli strona nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej, może starać się o zwolnienie od kosztów (formularz...

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Mająttek małżeński można podzielić przed rozwodem, w trakcie trwania rozwodu (tylko zgodnie) - w tych dwóch przypadkach, o ile powstała wcześniej rozdzielność majątkowa - lub po rozwodzie. Czyli warunkiem koniecznym...

Obrona w sprawach karnych – prawa oskarżonego

Obrona w sprawach karnych – prawa oskarżonego

Oskarżony i podejrzany (tj. osoba,której prokurator przedstawił zarzuty) ma prawo do obrony. Ma prawo przyznać się do popełnienia czynu, ale i się nie przyznać bez podania przyczyn. Może składać wyjaśnienia (tj....