Kilka słów o prawie…

Tryby zniesienia współwłasności

Tryby zniesienia współwłasności

Tryby zniesienia współwłasności 1. Umowne zniesienie współwłasności Tryby zniesienia współwłasności. Polskie prawo cywilne przewiduje tryb sądowy ( na mocy orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem ) i umowny...

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta

 Jak głosi słynna paremia prawnicza „nieznajomość prawa szkodzi”. Przytoczone słowa oznaczają, że nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością. Nieznajomość prawa szkodzić będzie...

Adopcja dziecka w Polsce

Adopcja dziecka w Polsce

Adopcja jest uznaniem dziecka, które zostało poczęte przez innych rodziców, za własne. Pomimo braku więzów krwi, w momencie dopełnienia wszystkich formalności związanych z adopcją, dziecko, którego ona dotyczy, staje...

Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy

Jak dowiadujemy się z księgi Koheleta człowiek jest istotą kruchą i przemijającą. W związku ze wskazanym faktem często zdarza się, że ludzie ulegają wypadkom, w wyniku którego doznają różnego rodzaju urazów. Jednymi z...

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

 Wiele osób, które zostało skazane na karę pozbawienia wolności, zastanawia się, czy jest możliwe, aby odbyć karę w inny sposób, niż przebywając w areszcie. Związane jest to często z koniecznością dalszego zarabiania...