Skip to main content

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie nie jest walką na argumenty, lecz na dowody. Dowodem może być niemal wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia Twojej sprawy: dokumenty, maile, sms-y, nagranie, listy, zdjęcia, zeznania świadków. Jeśli jakieś dokumenty nie są w Twoim posiadaniu, to sąd pozyska je dla Ciebie, tylko musisz złożyć do sądu wniosek w tej sprawie. Ważne! Wszystkie twierdzenia i dowody musisz podać w pierwszym piśmie procesowym. Dla osoby wszczynającej proces, pierwszym pismem procesowym jest POZEW. Jeśli w tym pierwszym piśmie nie uwzględnisz wszystkich twierdzeń i dowodów, to potem może Ci być trudno wprowadzić je do procesu. Sąd ma prawo ich nie przyjąć. Takie są przepisy.