Skip to main content

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi podczas sprawy rozwodowej, czy o separację. Można również wytoczyć odrębną sprawę (np. gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem). Sądy rozwodowe często ograniczają władzę „do istotnych spraw z życia dziecka”. Należy pamiętać, że nie ma zamkniętego katalogu „istotnych spraw z życia dziecka”. To może być zgoda na wyrobienie paszportu, wybór szkoły, czy też decyzja dotycząca leczenia dziecka. Za każdym razem trzeba ocenić, czy dana decyzja jest, czy też nie – istotną w życiu dziecka. Sądy Rejonowe zwykle bardziej precyzyjnie określają katalog spraw poddanych współdecydowaniu obojga rodziców (np. decyzje dot. edukacji i leczenia). Przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej są: dobro dziecka, osobne zamieszkiwanie rodziców, brak współdziałania rodziców dla dobra dziecka. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.