Co grozi za niepłacenie alimentów?

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Alimenty stają się wymagalne już od chwili ogłoszenia wyroku lub też zawarcia stosownej ugody w tym przedmiocie, jednakże często ma miejsce sytuacja, kiedy osoba zobowiązana z różnych powodów uchyla się od płacenia nałożonego na nią zobowiązania, zakładając brak...
Dziedziczenie długów

Dziedziczenie długów

Przyjęcie spadku w powszechnej opinii może często być kojarzone z iście hollywoodzkim scenariuszem, gdy to umiera daleki członek rodziny posiadający wielki majątek, a ten w efekcie spadkobrania przypada nam. Niestety rzeczywistość bywa drastyczna i wielce daleka od...
Czy rodzeństwu należy się zachowek?

Czy rodzeństwu należy się zachowek?

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która została uregulowana w IV księdze Kodeksu cywilnego. W dzisiejszych czasach jest on główną alternatywą dla instytucji rezerwy, występującej np. w prawie francuskim. Zachowek ma za zadanie przede wszystkim chronić...