Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku to czynność prawna, której dokonać można u notariusza albo przed sądem. Jest ona uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Instytucja odrzucenia spadku cechuje się tym, że w przypadku, gdy rodzic odrzuci spadek po spadkodawcy, to jego zstępny...
Prawo do kontaktu dziadków z wnukami

Prawo do kontaktu dziadków z wnukami

W ostatnim czasie poruszaliśmy temat konieczności realizowania obowiązku alimentacyjnego przez dziadków dziecka, czyli obowiązku ciążącego na nich w związku z posiadaniem wnuków. Dziś jednak skupimy swoją uwagę na kwestii uprawnień, które wynikają z bycia dziadkiem...
Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Dowiedzieliśmy się już kiedy i w jaki sposób można uzyskiwać świadczenie alimentacyjne od dziadków dziecka, jednakże w dalszym ciągu nie została poruszona kwestia, jak długo obowiązek alimentacyjny trwa – do ukończenia przez uprawnionego osiemnastego roku życia? Czy...
Jak uzyskać alimenty od dziadków dziecka?

Jak uzyskać alimenty od dziadków dziecka?

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, której członkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy. Pomoc ta może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb danego człowieka. Czasem możemy jej udzielić poprzez wsparcie w trudnych chwilach, a innym razem przybiera postać...
Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

Podobnie jak chociażby umowa sprzedaży, umowa darowizny jest bardzo często zawierana przez nas wszystkich, na co dzień. Niekiedy nawet nie rejestrujemy faktu, że dokonaliśmy zadość wymaganiom zawarcia umowy darowizny czy to wtedy, gdy dajemy dziecku kieszonkowe, czy...