ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość złożenia wniosku przez skazanego o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 151 k.k.w., sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli...