Koszty sprawy rozwodowej

Koszty sprawy rozwodowej

Z chwilą złożenia pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową. Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli strona nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej, może starać się o zwolnienie od kosztów (formularz można pobrać na stronie Ministerstwa...
Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Mająttek małżeński można podzielić przed rozwodem, w trakcie trwania rozwodu (tylko zgodnie) – w tych dwóch przypadkach, o ile powstała wcześniej rozdzielność majątkowa – lub po rozwodzie. Czyli warunkiem koniecznym umożliwiającym podział majątku wspólnego...
Obrona w sprawach karnych – prawa oskarżonego

Obrona w sprawach karnych – prawa oskarżonego

Oskarżony i podejrzany (tj. osoba,której prokurator przedstawił zarzuty) ma prawo do obrony. Ma prawo przyznać się do popełnienia czynu, ale i się nie przyznać bez podania przyczyn. Może składać wyjaśnienia (tj. opowiedzieć do protokołu o okolicznościach faktycznych...
Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi podczas sprawy rozwodowej, czy o separację. Można również wytoczyć odrębną sprawę (np. gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem). Sądy rozwodowe często ograniczają władzę „do istotnych spraw z życia...