Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

W uchwale z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wskazał, że do zastosowania czy przedłużenia tymczasowego aresztowania nie wystarczy samo odwołanie się przez sąd do górnej granicy zagrożenia karą.

Zanim sąd zdecyduje o areszcie lub jego przedłużeniu, musi ustalić (na podstawie okoliczności konkretnej sprawy), że właśnie temu oskarżonemu w tej konkretnej sprawie rzeczywiście grozi surowa kara. z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu wynika natomiast, że grożąca surowa kara pozbawienia wolności może być podstawą stosowania tymczasowego aresztowania w zasadzie tylko w pierwszym okresie postępowania karnego. Natomiast później, zwłaszcza gdy jest to znacznie przedłużające się tymczasowe aresztowanie, może ono mieć miejsce zupełnie wyjątkowo, na przykład w wypadku sprawców przestępstw popełnionych w ramach zorganizowanej przestępczości, a świadkom składającym zeznania w tej samej sprawie lub osobom im bliskim, w razie uchylenia tymczasowego aresztowania, ze strony takiego podejrzanego (oskarżonego) grozi realne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Starsburgu, który stwierdził w odniesieniu do kilku spraw z Polski, że „sama surowość grożącej oskarżonemu kary pozbawienia wolności oraz podejrzenie popełnienia przestępstwa NIE mogą stanowić wystarczającej podstawy do przedłużania tymczasowego

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Leave review
Majątek małżeński można podzielić przed rozwodem, w trakcie trwania rozwodu...
Read More
Obrona w sprawach karnych - prawa oskarżonego

Obrona w sprawach karnych - prawa oskarżonego

Leave review
Oskarżony i podejrzany (tj. osoba,której prokurator przedstawił zarzuty) ma...
Read More
Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Leave review
Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi podczas sprawy rozwod...
Read More