Rozwód z orzekaniem o winie - dowody

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie nie jest walką na argumenty, lecz na dowody. Dowodem może być niemal wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia Twojej sprawy: dokumenty, maile, sms-y, nagranie, listy, zdjęcia, zeznania świadków. Jeśli jakieś dokumenty nie są w Twoim posiadaniu, to sąd pozyska je dla Ciebie, tylko musisz złożyć do sądu wniosek w tej sprawie. Ważne! Wszystkie twierdzenia i dowody musisz podać w pierwszym piśmie procesowym. Dla osoby wszczynającej proces, pierwszym pismem procesowym jest POZEW. Jeśli w tym pierwszym piśmie nie uwzględnisz wszystkich twierdzeń i dowodów, to potem może Ci być trudno wprowadzić je do procesu. Sąd ma prawo ich nie przyjąć. Takie są przepisy.

Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

Leave review
W uchwale z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11) Sąd Naj...
Read More
Rozwód z orzekaniem o winie - dowody

Rozwód z orzekaniem o winie - dowody

Leave review
Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie nie jest walką na argumenty, lecz na d...
Read More
Koszty sprawy rozwodowej

Koszty sprawy rozwodowej

Leave review
Z chwilą złożenia pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową. Opłata sąd...
Read More