Rozwód a alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka są związane z kwestią winy za rozkład związku. Biorąc pod uwagę problem winy są trzy rodzaje wyroków rozwodowych: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, rozwód z winy obojga małżonków. Problem alimentów w każdym z tych przypadków wygląda inaczej. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny ogranicza się do 5 lat od rozwodu i dotyczy tylko sytuacji, gdy któryś z małżonków znajduje się w niedostatku (tzn. nie ma możliwości samodzielnie się utrzymać, bez swojej winy np. z powodu choroby). W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie (wyłącznej lub obopólnej) sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nie mamy tu już ograniczenia czasowego do 5 lat. W to miejsce wchodzi dożywotni obowiązek alimentacyjny. Jednak by żona mogła uzyskać alimenty od męża musi udowodnić, że na skutek rozwodu istotnie pogorszyła się jej sytuacja majątkowa. Oczywiście może domagać się alimentów, gdy znajduje się w niedostatku. Jeśli sąd orzekł winę obu stron, alimentów dożywotnich domagać się może ten z małżonków, który znalazł się w niedostatku (tzn. nie może się samodzielnie utrzymać bez swojej winy). Alimenty na małżonka nie muszą być orzeczone w wyroku rozwodowym. Małżonek może o nie wystąpić także po zakończeniu rozwodu w odrębnej sprawie sądowej.

Obrona w sprawach karnych - prawa oskarżonego

Obrona w sprawach karnych - prawa oskarżonego

Leave review
Oskarżony i podejrzany (tj. osoba,której prokurator przedstawił zarzuty) ma...
Read More
Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

Leave review
W uchwale z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11) Sąd Naj...
Read More
Dowód z nagrania w sprawie o rozwód

Dowód z nagrania w sprawie o rozwód

Leave review
Pojawiają się wątpliwości odnośnie legalności dowodów z nagrania. Ci, którz...
Read More