Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi podczas sprawy rozwodowej, czy o separację. Można również wytoczyć odrębną sprawę (np. gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem). Sądy rozwodowe często ograniczają władzę "do istotnych spraw z życia dziecka". Należy pamiętać, że nie ma zamkniętego katalogu "istotnych spraw z życia dziecka". To może być zgoda na wyrobienie paszportu, wybór szkoły, czy też decyzja dotycząca leczenia dziecka. Za każdym razem trzeba ocenić, czy dana decyzja jest, czy też nie - istotną w życiu dziecka. Sądy Rejonowe zwykle bardziej precyzyjnie określają katalog spraw poddanych współdecydowaniu obojga rodziców (np. decyzje dot. edukacji i leczenia). Przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej są: dobro dziecka, osobne zamieszkiwanie rodziców, brak współdziałania rodziców dla dobra dziecka. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Rozwód a alimenty na małżonka

Rozwód a alimenty na małżonka

Leave review
Alimenty na małżonka są związane z kwestią winy za rozkład związku. Biorąc ...
Read More
Koszty sprawy rozwodowej

Koszty sprawy rozwodowej

Leave review
Z chwilą złożenia pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową. Opłata sąd...
Read More
Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

Leave review
W uchwale z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11) Sąd Naj...
Read More