Koszty sprawy rozwodowej

Z chwilą złożenia pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową. Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli strona nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej, może starać się o zwolnienie od kosztów (formularz można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). W toku sprawy rozwodowej mogą pojawić się dodatkowe koszty np. gdy sąd skieruje strony na badania psychologiczne, przyzna kuratora, czy też zleci wywiad środowiskowy. Ponadto dochodzi kwestia wynagrodzenia adwokata. W sprawie rozwodowej nie ma przymusu adwokackiego, można więc występować przed sądem bez pełnomocnika. Warto jednak przed złożeniem pozwu udać się do adwokata, chociażby po to, by dowiedzieć się, co pełnomocnik może zaoferować w konkretnej sprawie. Koszt takiej porady prawnej wynosi ok. 100-150 złotych.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Leave review
Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi podczas sprawy rozwod...
Read More
Obrona w sprawach karnych - prawa oskarżonego

Obrona w sprawach karnych - prawa oskarżonego

Leave review
Oskarżony i podejrzany (tj. osoba,której prokurator przedstawił zarzuty) ma...
Read More
Dowód z nagrania w sprawie o rozwód

Dowód z nagrania w sprawie o rozwód

Leave review
Pojawiają się wątpliwości odnośnie legalności dowodów z nagrania. Ci, którz...
Read More