Adwokat dr Iwona Sepioło-Jankowska

Adwokat. Doktor nauk prawnych. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz radców prawnych w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim. Autorka wielu artykułów w czasopismach i publikacjach prawniczych.

W praktyce zawodowej specjalizuje się prawem karnym, prawem cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Zajmuje się obroną w sprawach karnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Prowadzi sprawy o rozwód, separację, sprawy alimentacyjne, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości i podziały majątku małżeńskiego oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przygotowuje skargi do Strasburga i prowadzi sprawy przed Trybunałem w Strasburgu.

Dr Iwona Sepioło-Jankowska wchodzi w skład Rady Programowej Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego wydawanego przez Szkołę Policji w Pile.

Adwokat I. Sepioło-Jankowska ukończyła prace nad rozprawą habilitacyjną i oczekuje na wszczęcie procedury habilitacyjnej.

 

Zażalenie na stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

W uchwale z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Sygn. akt I KZP 18/11) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wskazał, że do zastosowania czy przedłużenia tymczasowego aresztowania nie wystarczy samo odwołanie się przez sąd do górnej granicy zagrożenia karą.

   Poznań

tel.kom. 508 184 411
email:      isepiolo@amu.edu.pl
ul. Libelta 1a lok. 3a
61-706 Poznań

   Gniezno

tel.kom. 508 184 411
email:      isepiolo@amu.edu.pl
ul. Dąbrówki 21
62-200 Gniezno